دانلود رایگان آهنگ نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی

دانلود رایگان آهنگ نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی

و بنام

(Ft )
تنظیم : هادی قاسمی , ویولن : عرفان پاشا

دانلود آهنگ جدید نیما اهورا و هادی قاسمی به نام از دست رفتی

متن ترانه نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی

 

غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی

و بنام

(Ft )
تنظیم : هادی قاسمی , ویولن : عرفان پاشا

دانلود آهنگ جدید نیما اهورا و هادی قاسمی به نام از دست رفتی

متن ترانه نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی

 

غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه
غرورت فاصله انداخت , دارم اغرار میکنم
همیشه لفظ برگشتوبه تو اصرار میکنم
چشام اینبار تو این خونه قدم هاتو نمیبینه
دلم رو به کسی بستم که همش میخوابه و نمیبینه
کسی که جامو پر کرده روی این نیمکت یه نامرده
کسی که جای من اونجاست تو رو هیچوقت نمیفهمه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما اهورا و هادی قاسمی از دست رفتی