دانلود رایگان آهنگ نیما صفاجو قلب دیونه

دانلود رایگان آهنگ نیما صفاجو قلب دیونه

بنام

دانلود آهنگ جدید نیما صفاجو به نام قلب دیونه

متن ترانه نیما صفاجو قلب دیونه

یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون

+ + + + ++ + ++ + + + ++

یکی هست که فقط تو اروم شی باهاش
یکی هست که فقط تور میدونی که کجاست
یکی هست که فقط تو اروم شی باهاش
یکی هست که فقط تور میدونی که کجاست
یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون
یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما صفاجو قلب دیونه

بنام

دانلود آهنگ جدید نیما صفاجو به نام قلب دیونه

متن ترانه نیما صفاجو قلب دیونه

یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون

+ + + + ++ + ++ + + + ++

یکی هست که فقط تو اروم شی باهاش
یکی هست که فقط تور میدونی که کجاست
یکی هست که فقط تو اروم شی باهاش
یکی هست که فقط تور میدونی که کجاست
یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون
یکی اومده که قلبمو دوینه کرده
بازم اون توی قلبم خونه کرده
تا دنیاست من میونم اره کنارش
اگرچه اون دردمو نشونه کرده
بزار من بارون بشم از عشقمون
ببارم از قلبمون از اسمون
تو اگه همیشه دور بشه از قلب من
حس بعد که میده از دوریمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما صفاجو قلب دیونه