دانلود رایگان آهنگ نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

دانلود رایگان آهنگ نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

بنام


میکس و مسترینگ:اتابک بیرامی

دانلود آهنگ جدید نیکوتین باند با همراهی اتابک به نام تلخ

متن ترانه نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

مرگ حقه، ولی زندگی چی؟
چرا تلخنده سهمت از لحظه، وقتی مدااام میمیری و زنده میشی!
میگی خوشگل ببین وقتی زشت چیزی!ح
ولی من میگم با این همه کرختی میخای بدی حس به چی چی؟!
از دستشون میوفتی، میشکنی بی هوا مثل چینی…
بعد برمیگرده میگه ببخشید. هه بخشیدیم!
داریم درس رفقارو به دل پس میدیم!
چفت چسبیدیم به این نفسا که همشون با
زردی برگا و
سردی دستا و
تلخی حرفا و
تعبیر اخما گره خورده، نه با
کشکی اشکا و
هر ریگ کفشا و
تکثیر نقشا و سناریو…
تو دلا گرمه دمه کسی که روشن کنه چراغیو

نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

تا دم میزنه کسی از تلخی…
نمیگم بدی، نمیگم سردی…
ولی سخته خب وقتی که دلم؛
نشنیده بگی که همدردی!
هر کی کرده سمتم حرکت
وقت سختی رنگ عوض کرد
دل بریده خندم از من،
بسه دنیا خستم از درد…

مثه میخ نباش یکی بکوبه به سرت
مثه پیچ دور بزن ثبات بمونه آخرش

عین گرگای که تو قالب گوسفند بازم
مدورت میزنن قبل اینکه پوست بندازن

من از این شهر میرم…
جایی که ستاره خاموشه
رفیقی واسه نخی لباسه تو زرد میپوشه

همه چی آروم ولی دله استثنا میشه
از دورو بریاش مورد  استثمار میشه

جواب بعضی حرفا فقط نفس عمیقه
عین سه کام حبس نفس و میبری تو سینه

نمیدونم اصن این دنیا به کجا پیش میره
وقتی هر آدمی از روز تلافیش میگه

یا که فازا پر شده از دپرس و ناله
به هرکی میرسه از دم برات همش میناله

دیگه جای درختا سنگ و ساختمون همش
ماهم کلک و مکر و دروغ کارمون فقط

نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

تا دم میزنه کسی از تلخی…
نمیگم بدی، نمیگم سردی…
ولی سخته خب وقتی که دلم؛
نشنیده بگی که همدردی!
هر کی کرده سمتم حرکت
وقت سختی رنگ عوض کرد
دل بریده خندم از من
بسه دنیا خستم از درد
دکلمه:
دلای پاکم خطا میکنن!
چون ساده ان،و امروز سادگی پاکترین خطای دنیاست…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

بنام


میکس و مسترینگ:اتابک بیرامی

دانلود آهنگ جدید نیکوتین باند با همراهی اتابک به نام تلخ

متن ترانه نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

مرگ حقه، ولی زندگی چی؟
چرا تلخنده سهمت از لحظه، وقتی مدااام میمیری و زنده میشی!
میگی خوشگل ببین وقتی زشت چیزی!ح
ولی من میگم با این همه کرختی میخای بدی حس به چی چی؟!
از دستشون میوفتی، میشکنی بی هوا مثل چینی…
بعد برمیگرده میگه ببخشید. هه بخشیدیم!
داریم درس رفقارو به دل پس میدیم!
چفت چسبیدیم به این نفسا که همشون با
زردی برگا و
سردی دستا و
تلخی حرفا و
تعبیر اخما گره خورده، نه با
کشکی اشکا و
هر ریگ کفشا و
تکثیر نقشا و سناریو…
تو دلا گرمه دمه کسی که روشن کنه چراغیو

نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

تا دم میزنه کسی از تلخی…
نمیگم بدی، نمیگم سردی…
ولی سخته خب وقتی که دلم؛
نشنیده بگی که همدردی!
هر کی کرده سمتم حرکت
وقت سختی رنگ عوض کرد
دل بریده خندم از من،
بسه دنیا خستم از درد…

مثه میخ نباش یکی بکوبه به سرت
مثه پیچ دور بزن ثبات بمونه آخرش

عین گرگای که تو قالب گوسفند بازم
مدورت میزنن قبل اینکه پوست بندازن

من از این شهر میرم…
جایی که ستاره خاموشه
رفیقی واسه نخی لباسه تو زرد میپوشه

همه چی آروم ولی دله استثنا میشه
از دورو بریاش مورد  استثمار میشه

جواب بعضی حرفا فقط نفس عمیقه
عین سه کام حبس نفس و میبری تو سینه

نمیدونم اصن این دنیا به کجا پیش میره
وقتی هر آدمی از روز تلافیش میگه

یا که فازا پر شده از دپرس و ناله
به هرکی میرسه از دم برات همش میناله

دیگه جای درختا سنگ و ساختمون همش
ماهم کلک و مکر و دروغ کارمون فقط

نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ

تا دم میزنه کسی از تلخی…
نمیگم بدی، نمیگم سردی…
ولی سخته خب وقتی که دلم؛
نشنیده بگی که همدردی!
هر کی کرده سمتم حرکت
وقت سختی رنگ عوض کرد
دل بریده خندم از من
بسه دنیا خستم از درد
دکلمه:
دلای پاکم خطا میکنن!
چون ساده ان،و امروز سادگی پاکترین خطای دنیاست…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیکوتین باند با همراهی اتابک تلخ