دانلود رایگان آهنگ هومن ابراهیمی کار دل

دانلود رایگان آهنگ هومن ابراهیمی کار دل

بنام

ترانه : پوریا متابعان – آهنگ : حسین سالاری مقدم

 

دانلود آهنگ جدید هومن ابراهیمی بنام کار دل

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هومن ابراهیمی کار دل

بنام

ترانه : پوریا متابعان – آهنگ : حسین سالاری مقدم

 

دانلود آهنگ جدید هومن ابراهیمی بنام کار دل

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

مثل توی قصه هاس
عشق من و تو
تا اخر با من بمنون
از کنارم جایی نرو
تلسم قلبم با نگات
وفتی حواست به منه
متن آهنگ از
وقتی میگی دوسم داری
قلبو واسه تو میزنه
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده
متن آهنگ از
اینا همش کاره دله
دلی که وابسته شده
غیر تو از هرکی
از زندگی خسته شده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هومن ابراهیمی کار دل

پایگاه خبری مبارز