دانلود رایگان آهنگ وانتد بند ب د

دانلود رایگان آهنگ وانتد بند ب د

بنام

دانلود آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

متن ترانه وانتد بند ب د

کوروس:همه حامله ن واسه کارا ویار کردن/بولدوزرو دادم همه رو بیدار کردم/

قطع شده دیگع سیمات رسما/همتونو زیر کردمو فینال رفتم/پس برید بیرون گله ای/امثال تورو یاد میدم من فحله ی/سرتقا/منو میشنوی فقط تو قصه ها/اشتباه کنی میزنم سوژه بشی تو اجتماع

آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

ورس ۱:دوتا پلنگ داف روی پامم/ب بخزیم زنگ زدم گفت توی راهم/وانتدیا خوب طبق معمول

حواسشون خیلی خوب هست رو مامور تا ک امشب جمع بگا نره عرفان شایگر طبق معمول اهنگسازمه

میگ گرفتم من تو دستم دافا زیر لبی ب هم میگن بدجور مستم

آره صدام از تهران تا شیراز میره میاد چون میدونن وان واسه شیراس آره برگشتم مثل آپاچی ام دورو وریام جلوم خوب پشتم لاشی ان ای زدم منو خوب میشناسی میبینی هیچی نمیگم با من نرو توی بازی تیریپم فیریکم چیریکم ویدم تاریخش گذشت الان پیگیر قارچ خورم گیمرم

ورس ۲: تنها جایی که نشونت بده جلو اینس/کار بدید زیر امیر میشه ماینم/ولی معلومه پسر تو حیایی نداری/امینیو هیچ وقت راهه فراری نداری
میشیم ما برنده طرفنده فن نده در بنده وجود اومده ی درنده/شدم ی خزنده/قاتل پرنده/فرزنده وانتده/میپره آمپرت/

آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

ورس ۳: /دیس میس میدیم سیکتیر/ نی نی دیدی ریدی/کف فیتی

ته تیتری/میگاام پایینو تا  مینی سیتی/قفل چیدن کیکی/فیلیپینی میزنم بعد میری میدی/زیره میزی

خیلی ایزی ریزه ریزی/شیشه شیری/ رپ نکن خیلی پیری/کله شق ازراییل رپتم/تا حد مرگ/کوفی توی عمق جنگ/ میکننت بوکسرم/من بوکسرم/ی فسفرم تو مغزم که ی دکترم

ورس ۴:آره حاجی خیلی رو ب راهم دنیا ب کامم انگار دیوید ب کامم/فاک یو مادر صدام صادر توی مغز بگاییت گاوت زایید/بازم پول بازم سوز سرما کام فوت بخور دود اسم روت ایسم روت ای زد روت ریدی تو رپ پسر خوب بزن ب چاک زود چون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وانتد بند ب د

بنام

دانلود آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

متن ترانه وانتد بند ب د

کوروس:همه حامله ن واسه کارا ویار کردن/بولدوزرو دادم همه رو بیدار کردم/

قطع شده دیگع سیمات رسما/همتونو زیر کردمو فینال رفتم/پس برید بیرون گله ای/امثال تورو یاد میدم من فحله ی/سرتقا/منو میشنوی فقط تو قصه ها/اشتباه کنی میزنم سوژه بشی تو اجتماع

آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

ورس ۱:دوتا پلنگ داف روی پامم/ب بخزیم زنگ زدم گفت توی راهم/وانتدیا خوب طبق معمول

حواسشون خیلی خوب هست رو مامور تا ک امشب جمع بگا نره عرفان شایگر طبق معمول اهنگسازمه

میگ گرفتم من تو دستم دافا زیر لبی ب هم میگن بدجور مستم

آره صدام از تهران تا شیراز میره میاد چون میدونن وان واسه شیراس آره برگشتم مثل آپاچی ام دورو وریام جلوم خوب پشتم لاشی ان ای زدم منو خوب میشناسی میبینی هیچی نمیگم با من نرو توی بازی تیریپم فیریکم چیریکم ویدم تاریخش گذشت الان پیگیر قارچ خورم گیمرم

ورس ۲: تنها جایی که نشونت بده جلو اینس/کار بدید زیر امیر میشه ماینم/ولی معلومه پسر تو حیایی نداری/امینیو هیچ وقت راهه فراری نداری
میشیم ما برنده طرفنده فن نده در بنده وجود اومده ی درنده/شدم ی خزنده/قاتل پرنده/فرزنده وانتده/میپره آمپرت/

آهنگ جدید وانتد بند به نام ب د

ورس ۳: /دیس میس میدیم سیکتیر/ نی نی دیدی ریدی/کف فیتی

ته تیتری/میگاام پایینو تا  مینی سیتی/قفل چیدن کیکی/فیلیپینی میزنم بعد میری میدی/زیره میزی

خیلی ایزی ریزه ریزی/شیشه شیری/ رپ نکن خیلی پیری/کله شق ازراییل رپتم/تا حد مرگ/کوفی توی عمق جنگ/ میکننت بوکسرم/من بوکسرم/ی فسفرم تو مغزم که ی دکترم

ورس ۴:آره حاجی خیلی رو ب راهم دنیا ب کامم انگار دیوید ب کامم/فاک یو مادر صدام صادر توی مغز بگاییت گاوت زایید/بازم پول بازم سوز سرما کام فوت بخور دود اسم روت ایسم روت ای زد روت ریدی تو رپ پسر خوب بزن ب چاک زود چون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وانتد بند ب د