دانلود رایگان آهنگ وحید بابایی ناممکن

دانلود رایگان آهنگ وحید بابایی ناممکن

بنام

دانلود آهنگ جدید وحید بابایی به نام ناممکن

متن ترانه وحید بابایی ناممکن

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید بابایی ناممکن

بنام

دانلود آهنگ جدید وحید بابایی به نام ناممکن

متن ترانه وحید بابایی ناممکن

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

اصلا واسه فقط یه لحظه اما بزار ببینمت

باز دیدار کوتای من تو میمونه تو قلبم

اصلا فقط در حد یک ان چشمام با

دقت نگاه کن حالمو حتی شده یک کم

من بستگی به تو خیلی دوست دارم

تورو بی تو نفسهامون که تو آرزوهای منی

تمتم دنیای منیدنیام به آخر میرسه تو حرف رفتن میزنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید بابایی ناممکن