دانلود رایگان آهنگ پازل باند خدا به همرات

دانلود رایگان آهنگ پازل باند خدا به همرات

بنام

دانلود آهنگ جدید پازل باند به نام خدا به همرات

متن ترانه پازل باند خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات

پازل باند خدا به همرات

دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم

پازل باند خدا به همرات

با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند خدا به همرات

بنام

دانلود آهنگ جدید پازل باند به نام خدا به همرات

متن ترانه پازل باند خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات

پازل باند خدا به همرات

دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم
با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

صدات میکردم جوابمو دادی با نگات
صدات میکردم میگفتی جونم بشه فدات
********************
دورت بگردم

پازل باند خدا به همرات

با بی کسی هام نگفتی باید چیکار کنم
خوابیدی آروم تو رو نباید بیدار کنم
دورت بگردم
خدا به همرات تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات
خدا به همرات یه بار دیگه خدا رو دیدم تو چشمات
دانلود آهنگ های جدید پازل باند
خدا به همرات
*****************
نمیشه باشه دوباره دستام تو دستات
***********************
میریزه اشکام
بگو بیارم واسه یه لحظه کیو جات
خدا به همرات

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند خدا به همرات