دانلود رایگان آهنگ پدرام عابسی ایمان بیکران

دانلود رایگان آهنگ پدرام عابسی ایمان بیکران

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام عابسی به نام ایمان بیکران

متن ترانه پدرام عابسی ایمان بیکران

 

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام عابسی ایمان بیکران

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام عابسی به نام ایمان بیکران

متن ترانه پدرام عابسی ایمان بیکران

 

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

خورشید زندگی درآسمان عشق
پیچیده هرطرف شوق صدای عشق
عزم جوانی وایمان بیکران
قلبی پرازامید بازوی پرتوان

شوق تلاش و فرصت یاری
لحظه به لحظه مهر تو جاری

فصل شکفتن نم نم باران
ای تو امید روشن ایران

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام عابسی ایمان بیکران