دانلود رایگان آهنگ پدرام کریمی و محمود سینایی باور من

دانلود رایگان آهنگ پدرام کریمی و محمود سینایی باور من

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام کریمی و محمود سینایی به نام باور من

متن ترانه پدرام کریمی و محمود سینایی باور من

دل من به بودنت خوش بود
ولی باز گذشاتی رفتی
نمیدونی همه دنیام به تو وصل بود
عشق تو برای من مبهم
ارزوهام با رفتن تو مردن
بین ما دیگه خوب راهی نیستیش
با همه ریسکش
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
باور من
باور من
باور من
باور من
ددل به تو دادن کافیه حالمو ببین این خوب حالیه
اره خوبم یه کم بیشتر دیگه هیچی از خدا نمیخوام

 

 

+ + + + + + +

دل من به بودنت خوش بود
ولی باز گذشاتی رفتی
نمیدونی همه دنیام به تو وصل بود
عشق تو برای من مبهم
ارزوهام با رفتن تو مردن
بین ما دیگه خوب راهی نیستیش
با همه ریسکش
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
باور من
باور من
باور من
باور من
ددل به تو دادن کافیه حالمو ببین این خوب حالیه
اره خوبم یه کم بیشتر دیگه هیچی از خدا نمیخوام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام کریمی و محمود سینایی باور من

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام کریمی و محمود سینایی به نام باور من

متن ترانه پدرام کریمی و محمود سینایی باور من

دل من به بودنت خوش بود
ولی باز گذشاتی رفتی
نمیدونی همه دنیام به تو وصل بود
عشق تو برای من مبهم
ارزوهام با رفتن تو مردن
بین ما دیگه خوب راهی نیستیش
با همه ریسکش
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
باور من
باور من
باور من
باور من
ددل به تو دادن کافیه حالمو ببین این خوب حالیه
اره خوبم یه کم بیشتر دیگه هیچی از خدا نمیخوام

 

 

+ + + + + + +

دل من به بودنت خوش بود
ولی باز گذشاتی رفتی
نمیدونی همه دنیام به تو وصل بود
عشق تو برای من مبهم
ارزوهام با رفتن تو مردن
بین ما دیگه خوب راهی نیستیش
با همه ریسکش
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
دیگه دل به جز تو به کسی ندادم
عاشق تو بودم دل به کسی ندادم
چشمای تو بود همه باور من
باور من
باور من
باور من
باور من
ددل به تو دادن کافیه حالمو ببین این خوب حالیه
اره خوبم یه کم بیشتر دیگه هیچی از خدا نمیخوام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام کریمی و محمود سینایی باور من