دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم و مهدی ران مثل تو

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم و مهدی ران مثل تو

بنام

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم و مهدی آهنگران به نام مثل تو

متن ترانه پوریا نیم و مهدی آهنگران مثل تو

ورس۱:ببین دوره من پره
تو چشام زل نزن دیگه
اگه میخوای بمون
سر من قر نزن دیگه
یه عشق موندگار نیست
میگم بهت این رسم روزگار نیست
که هرشب و هرشب
بشه چشای مادوتا خیس
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد
میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو
نمیگم عاشقتم مثل تو
ورس رپ:دوست نداشتم عادی شه
آخه مگه بازیه از عشق اصن حالیته
دلمو کردی بازیچه شدم زیره بارون خیس
حرفی نزن اروم هیس دله من دیگه باتو نیست دله من دیگه باتو نیست
ورس۲:کسیو نمیخوام مثل تو
تنهایی بهتره غصه نخور
نمیسوزه دلش به حاله تو
دوروبرت هرچی قرصه نخور
بیخیال بذار اون راحت بره
نمیخوادت دیگه از ته دل
نمیادش گلم دنباله تو
چشاتو ببندو راحت برو
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو نمیگم عاشقتم مثل تو نمیگم عاشقتم مثل تو

ورس۱:ببین دوره من پره
تو چشام زل نزن دیگه
اگه میخوای بمون
سر من قر نزن دیگه
یه عشق موندگار نیست
میگم بهت این رسم روزگار نیست
که هرشب و هرشب
بشه چشای مادوتا خیس
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد
میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو
نمیگم عاشقتم مثل تو
ورس رپ:دوست نداشتم عادی شه
آخه مگه بازیه از عشق اصن حالیته
دلمو کردی بازیچه شدم زیره بارون خیس
حرفی نزن اروم هیس دله من دیگه باتو نیست دله من دیگه باتو نیست
ورس۲:کسیو نمیخوام مثل تو
تنهایی بهتره غصه نخور
نمیسوزه دلش به حاله تو
دوروبرت هرچی قرصه نخور
بیخیال بذار اون راحت بره
نمیخوادت دیگه از ته دل
نمیادش گلم دنباله تو
چشاتو ببندو راحت برو
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو نمیگم عاشقتم مثل تو نمیگم عاشقتم مثل تو

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم و مهدی آهنگران بنام مثل تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم و مهدی ران مثل تو

بنام

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم و مهدی آهنگران به نام مثل تو

متن ترانه پوریا نیم و مهدی آهنگران مثل تو

ورس۱:ببین دوره من پره
تو چشام زل نزن دیگه
اگه میخوای بمون
سر من قر نزن دیگه
یه عشق موندگار نیست
میگم بهت این رسم روزگار نیست
که هرشب و هرشب
بشه چشای مادوتا خیس
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد
میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو
نمیگم عاشقتم مثل تو
ورس رپ:دوست نداشتم عادی شه
آخه مگه بازیه از عشق اصن حالیته
دلمو کردی بازیچه شدم زیره بارون خیس
حرفی نزن اروم هیس دله من دیگه باتو نیست دله من دیگه باتو نیست
ورس۲:کسیو نمیخوام مثل تو
تنهایی بهتره غصه نخور
نمیسوزه دلش به حاله تو
دوروبرت هرچی قرصه نخور
بیخیال بذار اون راحت بره
نمیخوادت دیگه از ته دل
نمیادش گلم دنباله تو
چشاتو ببندو راحت برو
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو نمیگم عاشقتم مثل تو نمیگم عاشقتم مثل تو

ورس۱:ببین دوره من پره
تو چشام زل نزن دیگه
اگه میخوای بمون
سر من قر نزن دیگه
یه عشق موندگار نیست
میگم بهت این رسم روزگار نیست
که هرشب و هرشب
بشه چشای مادوتا خیس
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد
میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو
نمیگم عاشقتم مثل تو
ورس رپ:دوست نداشتم عادی شه
آخه مگه بازیه از عشق اصن حالیته
دلمو کردی بازیچه شدم زیره بارون خیس
حرفی نزن اروم هیس دله من دیگه باتو نیست دله من دیگه باتو نیست
ورس۲:کسیو نمیخوام مثل تو
تنهایی بهتره غصه نخور
نمیسوزه دلش به حاله تو
دوروبرت هرچی قرصه نخور
بیخیال بذار اون راحت بره
نمیخوادت دیگه از ته دل
نمیادش گلم دنباله تو
چشاتو ببندو راحت برو
کروس:بدم میاد از تو و مثل تو
فک نکن خوشم زیاد میخورم بغزمو
هرکی بیاد بعدتو نمیگم عاشقتم مثل تو نمیگم عاشقتم مثل تو

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم و مهدی آهنگران بنام مثل تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم و مهدی ران مثل تو