دانلود رایگان آهنگ پوری نام واقعی نیستی

دانلود رایگان آهنگ پوری نام واقعی نیستی

بنام

تنظیم : حسن بابا محمودی

 

دانلود آهنگ جدید پوری نام بنام واقعی نیستی

 

حس سرد حتی دستات گرم نی
وقتی میشم تنها با یه حس درد
میدونم توی خوشیت غم نی
به خودم اومدم دیدم سرد شد رفتش
میگم چرا میگی برام قصه بعدش
بیدارم میکنی توی نصفه شب
حیف بامن راهو تا نصفه رفتش
آون قلبی که تو داری از جنسه سنگه
نمیخوام این حست سهمه من شه
نمیفهمی حالو روزمو این روزا تو بچه
کروس:واقعی نیستی چه حس سردی
تو گفته بودی که برمیگردی
این فاصلرو کم میکردی
این رابطرو گرم میکردی

ورس رپ:بهت میگم اروم باز
کسی نمیاد اسون جات
من با تمومه عادتای بدتو قانونات
کنار اومدم که نشی تو داغون باز
میگفتی تا وقتی پیشمی اروم باش
آون چشای مشکیه لعنتی همیشه هوای بارون داشت
زیره چترمون سرمو گذاشتم رو شونه ی لاغرت یادت هست چی شد اخرش
آون چشای مثلا معصوم با هر لنزی پره رنگ بندی شد آون آدمی که میخواستم اصن دلتنگ میشد اصن همرنگتم این آخرا فهمیدم یه کم کمرنگ میشی فقط بلدی سوژه ی الکیه مردم بشی حالا بی من برو تو هرور بشین آخر که چی
زندگیو با آون چشای رنگیت ببین
بدون تو خوب میگذره شبا خیالت تخت لم دادم روش خوابم نمیبره مونده عطرتو بوش مونده عطرتو بوش نکردی حرفمو گوش

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوری نام واقعی نیستی

بنام

تنظیم : حسن بابا محمودی

 

دانلود آهنگ جدید پوری نام بنام واقعی نیستی

 

حس سرد حتی دستات گرم نی
وقتی میشم تنها با یه حس درد
میدونم توی خوشیت غم نی
به خودم اومدم دیدم سرد شد رفتش
میگم چرا میگی برام قصه بعدش
بیدارم میکنی توی نصفه شب
حیف بامن راهو تا نصفه رفتش
آون قلبی که تو داری از جنسه سنگه
نمیخوام این حست سهمه من شه
نمیفهمی حالو روزمو این روزا تو بچه
کروس:واقعی نیستی چه حس سردی
تو گفته بودی که برمیگردی
این فاصلرو کم میکردی
این رابطرو گرم میکردی

ورس رپ:بهت میگم اروم باز
کسی نمیاد اسون جات
من با تمومه عادتای بدتو قانونات
کنار اومدم که نشی تو داغون باز
میگفتی تا وقتی پیشمی اروم باش
آون چشای مشکیه لعنتی همیشه هوای بارون داشت
زیره چترمون سرمو گذاشتم رو شونه ی لاغرت یادت هست چی شد اخرش
آون چشای مثلا معصوم با هر لنزی پره رنگ بندی شد آون آدمی که میخواستم اصن دلتنگ میشد اصن همرنگتم این آخرا فهمیدم یه کم کمرنگ میشی فقط بلدی سوژه ی الکیه مردم بشی حالا بی من برو تو هرور بشین آخر که چی
زندگیو با آون چشای رنگیت ببین
بدون تو خوب میگذره شبا خیالت تخت لم دادم روش خوابم نمیبره مونده عطرتو بوش مونده عطرتو بوش نکردی حرفمو گوش

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوری نام واقعی نیستی

مجله اینترنتی