دانلود رایگان آهنگ پیام هنوز میجنگه

دانلود رایگان آهنگ پیام هنوز میجنگه

بنام

تنظیم : میلاد موسوی – ترانه و آهنگ : پیام

دانلود آهنگ جدید پیام به نام هنوز میجنگه

 

هنوز میجنگه، با همون باور ها
خیلی دیره برگرده، از پیچ و خم جاده ها
اون تو تلفیق ریتم قدم هاست و با سلفژ های زیره لبی
درگیره سرد بی احساس و مثال بارز در به دری
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه
{دو سه تایی برگ به مغز بزن، تا نو بشی گوش کنی به حرف من
حرف هایی که این یه دنده زد، نه تفریح نه واسه دلار و فرش
تفریح با یه جمع و تفریق، لزومی نداره دیگه توبه کردیم، ما کوچه هایی رو دوره کردیم، توی تقویم همه دوره گردیم
اینور قصه یه مرده که غم و غصه هاشو دوره کرده، خیلی سخت گذشته بهشو برنمیگرده
اون بازی رو خیلی خوب دوره کرده، دیگه پل نمیزنه و دل نمی بنده }
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه

 

هنوز میجنگه، با همون باور ها
خیلی دیره برگرده، از پیچ و خم جاده ها
اون تو تلفیق ریتم قدم هاست و با سلفژ های زیره لبی
درگیره سرد بی احساس و مثال بارز در به دری
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه
{دو سه تایی برگ به مغز بزن، تا نو بشی گوش کنی به حرف من
حرف هایی که این یه دنده زد، نه تفریح نه واسه دلار و فرش
تفریح با یه جمع و تفریق، لزومی نداره دیگه توبه کردیم، ما کوچه هایی رو دوره کردیم، توی تقویم همه دوره گردیم
اینور قصه یه مرده که غم و غصه هاشو دوره کرده، خیلی سخت گذشته بهشو برنمیگرده
اون بازی رو خیلی خوب دوره کرده، دیگه پل نمیزنه و دل نمی بنده }
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیام هنوز میجنگه

بنام

تنظیم : میلاد موسوی – ترانه و آهنگ : پیام

دانلود آهنگ جدید پیام به نام هنوز میجنگه

 

هنوز میجنگه، با همون باور ها
خیلی دیره برگرده، از پیچ و خم جاده ها
اون تو تلفیق ریتم قدم هاست و با سلفژ های زیره لبی
درگیره سرد بی احساس و مثال بارز در به دری
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه
{دو سه تایی برگ به مغز بزن، تا نو بشی گوش کنی به حرف من
حرف هایی که این یه دنده زد، نه تفریح نه واسه دلار و فرش
تفریح با یه جمع و تفریق، لزومی نداره دیگه توبه کردیم، ما کوچه هایی رو دوره کردیم، توی تقویم همه دوره گردیم
اینور قصه یه مرده که غم و غصه هاشو دوره کرده، خیلی سخت گذشته بهشو برنمیگرده
اون بازی رو خیلی خوب دوره کرده، دیگه پل نمیزنه و دل نمی بنده }
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه

 

هنوز میجنگه، با همون باور ها
خیلی دیره برگرده، از پیچ و خم جاده ها
اون تو تلفیق ریتم قدم هاست و با سلفژ های زیره لبی
درگیره سرد بی احساس و مثال بارز در به دری
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه
{دو سه تایی برگ به مغز بزن، تا نو بشی گوش کنی به حرف من
حرف هایی که این یه دنده زد، نه تفریح نه واسه دلار و فرش
تفریح با یه جمع و تفریق، لزومی نداره دیگه توبه کردیم، ما کوچه هایی رو دوره کردیم، توی تقویم همه دوره گردیم
اینور قصه یه مرده که غم و غصه هاشو دوره کرده، خیلی سخت گذشته بهشو برنمیگرده
اون بازی رو خیلی خوب دوره کرده، دیگه پل نمیزنه و دل نمی بنده }
رو همون اصل ولی بی اسبه، اما هنوز میجنگه
لب هاشو دوختن تو حبس سکوت، نت هاش با چوب خطه
اون هنوز میجنگه، حتی با سایه ش
اون هنوز میجنگه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیام هنوز میجنگه