دانلود رایگان آهنگ پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا برید نفسم

دانلود رایگان آهنگ پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا برید نفسم

دانلود آهنگ جدید پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا بنام برید نفسم

Download New Music Peyman Iler & Amin.F & Reza Kia Borid Nafasam

دانلود آهنگ جدید پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا بنام برید نفسم

غماتو با من نسف کن کشیاتو با اون
خانوم زندگیم منو خوشی با اون
چقدر ارومی کنارش داغونه اوقاتم
من اون عروسکو میخوام گفت تا تش باهاتم
من روانیه بیمارم که پات نشستم
گفتم بازی نکن با اون دیدی ساده شکستم
هنوزم عاشقتم هنوزم میمیرم وقتی
که بگی به کسی هه دل ندستم
قاب عکس خسته یه دست بسته
یه قلب شکسته که پات نشسته
تو نمیبینی دلم گرفته خدایی
بازم دستامو بگیر نگو ازم جدایی
با عکست موندم داغ شد دلم
یه بار دیگه بگی عشقم کجایی
هر روز یه مدل جدید تریپ بگی
میگفت تنگ شد دلم واسه اخلاق سگی

غماتو با من نسف کن کشیاتو با اون
خانوم زندگیم منو خوشی با اون
چقدر ارومی کنارش داغونه اوقاتم
من اون عروسکو میخوام گفت تا تش باهاتم
من روانیه بیمارم که پات نشستم
گفتم بازی نکن با اون دیدی ساده شکستم
هنوزم عاشقتم هنوزم میمیرم وقتی
که بگی به کسی هه دل ندستم
قاب عکس خسته یه دست بسته
یه قلب شکسته که پات نشسته
تو نمیبینی دلم گرفته خدایی
بازم دستامو بگیر نگو ازم جدایی
با عکست موندم داغ شد دلم
یه بار دیگه بگی عشقم کجایی
هر روز یه مدل جدید تریپ بگی
میگفت تنگ شد دلم واسه اخلاق سگی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا برید نفسم

دانلود آهنگ جدید پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا بنام برید نفسم

Download New Music Peyman Iler & Amin.F & Reza Kia Borid Nafasam

دانلود آهنگ جدید پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا بنام برید نفسم

غماتو با من نسف کن کشیاتو با اون
خانوم زندگیم منو خوشی با اون
چقدر ارومی کنارش داغونه اوقاتم
من اون عروسکو میخوام گفت تا تش باهاتم
من روانیه بیمارم که پات نشستم
گفتم بازی نکن با اون دیدی ساده شکستم
هنوزم عاشقتم هنوزم میمیرم وقتی
که بگی به کسی هه دل ندستم
قاب عکس خسته یه دست بسته
یه قلب شکسته که پات نشسته
تو نمیبینی دلم گرفته خدایی
بازم دستامو بگیر نگو ازم جدایی
با عکست موندم داغ شد دلم
یه بار دیگه بگی عشقم کجایی
هر روز یه مدل جدید تریپ بگی
میگفت تنگ شد دلم واسه اخلاق سگی

غماتو با من نسف کن کشیاتو با اون
خانوم زندگیم منو خوشی با اون
چقدر ارومی کنارش داغونه اوقاتم
من اون عروسکو میخوام گفت تا تش باهاتم
من روانیه بیمارم که پات نشستم
گفتم بازی نکن با اون دیدی ساده شکستم
هنوزم عاشقتم هنوزم میمیرم وقتی
که بگی به کسی هه دل ندستم
قاب عکس خسته یه دست بسته
یه قلب شکسته که پات نشسته
تو نمیبینی دلم گرفته خدایی
بازم دستامو بگیر نگو ازم جدایی
با عکست موندم داغ شد دلم
یه بار دیگه بگی عشقم کجایی
هر روز یه مدل جدید تریپ بگی
میگفت تنگ شد دلم واسه اخلاق سگی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیمان ایلر و امین اف و رضا کیا برید نفسم

۹۰ورزشی