دانلود رایگان آهنگ کوروش بلوردی غرور

دانلود رایگان آهنگ کوروش بلوردی غرور

بنام

دانلود آهنگ جدید کوروش بلوردی به نام غرور

متن ترانه کوروش بلوردی غرور

یه چیزی بین منو تو نزاشت دیگه کوتاه بیام
دوتای درگیر همیم جز عاشقی چی رو میخوام
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

+ + + + + + ++

شاید که بگذری ازم برم پی کار خودم
شدم بلا تکلیف تو غرور رو بیخال ببین
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

یه چیزی بین منو تو نزاشت دیگه کوتاه بیام
دوتای درگیر همیم جز عاشقی چی رو میخوام
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

+ + + + + + ++

شاید که بگذری ازم برم پی کار خودم
شدم بلا تکلیف تو غرور رو بیخال ببین
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کوروش بلوردی غرور

بنام

دانلود آهنگ جدید کوروش بلوردی به نام غرور

متن ترانه کوروش بلوردی غرور

یه چیزی بین منو تو نزاشت دیگه کوتاه بیام
دوتای درگیر همیم جز عاشقی چی رو میخوام
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

+ + + + + + ++

شاید که بگذری ازم برم پی کار خودم
شدم بلا تکلیف تو غرور رو بیخال ببین
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

یه چیزی بین منو تو نزاشت دیگه کوتاه بیام
دوتای درگیر همیم جز عاشقی چی رو میخوام
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

+ + + + + + ++

شاید که بگذری ازم برم پی کار خودم
شدم بلا تکلیف تو غرور رو بیخال ببین
غرور رو بیخیال ببین دو ساله کی چی شد
فقط گذشت عمرون اون همه آرزو چی شد
شاید نمیدونی هنوز چقدر دلم تنگه توه
بدون که هر چی میخونم همه اینا مال توهه
خوب بودن باهم ببین هیچ کی مثل خودم نبود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کوروش بلوردی غرور