دانلود رایگان آهنگ کیان مقدم ختم رسولان

دانلود رایگان آهنگ کیان مقدم ختم رسولان

بنام

ترانه : یاسر قنبرلو – آهنگ : کیان مقدم – تنظیم : نیما جاویدی
میکس و مسترینگ : حمیدرضا آداب

 

بنام

سلام ختم رسولان وسلام
علی تمام حجت ناتمام علی
نمیرد ان که سرش را تیغ
حلال کند مع الدعواع علی
مع الدعواع علی
تمام قد مسله دریک نگاه حسین
تمام مسله در حد یک نگاه علی

سلام ختم رسولان وسلام
علی تمام حجت ناتمام علی
نمیرد ان که سرش را تیغ
حلال کند مع الدعواع علی
مع الدعواع علی
تمام قد مسله دریک نگاه حسین
تمام مسله در حد یک نگاه علی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیان مقدم ختم رسولان

بنام

ترانه : یاسر قنبرلو – آهنگ : کیان مقدم – تنظیم : نیما جاویدی
میکس و مسترینگ : حمیدرضا آداب

 

بنام

سلام ختم رسولان وسلام
علی تمام حجت ناتمام علی
نمیرد ان که سرش را تیغ
حلال کند مع الدعواع علی
مع الدعواع علی
تمام قد مسله دریک نگاه حسین
تمام مسله در حد یک نگاه علی

سلام ختم رسولان وسلام
علی تمام حجت ناتمام علی
نمیرد ان که سرش را تیغ
حلال کند مع الدعواع علی
مع الدعواع علی
تمام قد مسله دریک نگاه حسین
تمام مسله در حد یک نگاه علی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیان مقدم ختم رسولان

آهنگ جدید