دانلود رایگان آهنگ کیوان بحرینی دلواپسی

دانلود رایگان آهنگ کیوان بحرینی دلواپسی

بنام


ترانه ،موزیک و تنظیم: محمد بیرانوند

دانلود آهنگ جدید کیوان بحرینی به نام دلواپسی

متن ترانه کیوان بحرینی دلواپسی

پنجره رو بستم عطرت بمونه
بی من کجا رفتی بی من دیونه
با فکر تو پرواز میره دل من
بمونی قول می دم کنم گله کم

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

شدی همدم شبهام تنهام تنهام
اشکام بند نمی یاد قلبم تورو می خواد

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

پنجره رو بستم عطرت بمونه
بی من کجا رفتی بی من دیونه
با فکر تو پرواز میره دل من
بمونی قول می دم کنم گله کم

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

شدی همدم شبهام تنهام تنهام
اشکام بند نمی یاد قلبم تورو می خواد

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیوان بحرینی دلواپسی

بنام


ترانه ،موزیک و تنظیم: محمد بیرانوند

دانلود آهنگ جدید کیوان بحرینی به نام دلواپسی

متن ترانه کیوان بحرینی دلواپسی

پنجره رو بستم عطرت بمونه
بی من کجا رفتی بی من دیونه
با فکر تو پرواز میره دل من
بمونی قول می دم کنم گله کم

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

شدی همدم شبهام تنهام تنهام
اشکام بند نمی یاد قلبم تورو می خواد

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

پنجره رو بستم عطرت بمونه
بی من کجا رفتی بی من دیونه
با فکر تو پرواز میره دل من
بمونی قول می دم کنم گله کم

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

شدی همدم شبهام تنهام تنهام
اشکام بند نمی یاد قلبم تورو می خواد

بمونی بارون و برات می یارمش
بازم شبا بیدارم ای از غصه من بی طاغتم نرو

دیونه من بارون و با تو دوست دارم
داغون و آروم می سپرم قلب مریضم مال تو نرو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیوان بحرینی دلواپسی