دانلود رایگان آهنگ یامین ام ای عشق فقط عشق خودم

دانلود رایگان آهنگ یامین ام ای عشق فقط عشق خودم

بنام


ترانه و آهنگ : یامین ام ای / تنظیم : جاودان

دانلود آهنگ جدید یامین ام ای به نام عشق فقط عشق خودم

متن ترانه یامین ام ای عشق فقط عشق خودم

وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد وقتی حسس میکنم
وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد
++ ++ + + + ++

وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد وقتی حسس میکنم
وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یامین ام ای عشق فقط عشق خودم

بنام


ترانه و آهنگ : یامین ام ای / تنظیم : جاودان

دانلود آهنگ جدید یامین ام ای به نام عشق فقط عشق خودم

متن ترانه یامین ام ای عشق فقط عشق خودم

وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد وقتی حسس میکنم
وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد
++ ++ + + + ++

وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد وقتی حسس میکنم
وقتی حسس میکنم نیستی چقدر شب های من سرده
همین بهرای من بیسه که چشمات روی به من برگرده
نگات میکنم جوری که حتی وصل نشه پلکام همین که کنار من هستی
چقدر لحظه ی خوبیه وقتی پیش تو میشینم یه عشقی توی چشماته که توی دنیا نمیبینم
از این تکرار عشق تو همه جهان من پور شد با هر لبخند تو عشقم
همه خاطرهام پر شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یامین ام ای عشق فقط عشق خودم