دانلود رایگان آهنگ یونس خسروی انگشت نما

دانلود رایگان آهنگ یونس خسروی انگشت نما

بنام


تنظیم : راهکار

 دانلود آلبوم جدید یونس خسروی بنام انگشت نما

ترک لیست :

۰۱ – Younes Khosravi – Saghi
۰۲ – Younes Khosravi – 2 Sib Albalo
۰۳ – Younes khosravi – Khonabeh
۰۴ – Younes Khosravi – Paieez
۰۵ – Younes Khosravi – Eshghe 2Rang
۰۶ – Younes Khosravi – Shekveh
۰۷ – Younes Khosravi – Angosht Nama
۰۸ – Younes Khosravi – Angosht Nama 2
۰۹ – Younes Khosravi – Hasserah(Setareh)
۱۰ – Younes Khosravi – Naz Golakam

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یونس خسروی انگشت نما

بنام


تنظیم : راهکار

 دانلود آلبوم جدید یونس خسروی بنام انگشت نما

ترک لیست :

۰۱ – Younes Khosravi – Saghi
۰۲ – Younes Khosravi – 2 Sib Albalo
۰۳ – Younes khosravi – Khonabeh
۰۴ – Younes Khosravi – Paieez
۰۵ – Younes Khosravi – Eshghe 2Rang
۰۶ – Younes Khosravi – Shekveh
۰۷ – Younes Khosravi – Angosht Nama
۰۸ – Younes Khosravi – Angosht Nama 2
۰۹ – Younes Khosravi – Hasserah(Setareh)
۱۰ – Younes Khosravi – Naz Golakam

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یونس خسروی انگشت نما

تکست آهنگ