دانلود رایگان آهنگ S.V.B دنیاموبرگردون

دانلود رایگان آهنگ S.V.B دنیاموبرگردون

بنام


تنظیم : منصورفرهادیان – میکس و مستر – پازل بند

دانلود آهنگ جدید S.V.B به نام دنیاموبرگردون

متن ترانه S.V.B دنیاموبرگردون

 

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ S.V.B دنیاموبرگردون

بنام


تنظیم : منصورفرهادیان – میکس و مستر – پازل بند

دانلود آهنگ جدید S.V.B به نام دنیاموبرگردون

متن ترانه S.V.B دنیاموبرگردون

 

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

تموم حس من داره یکی یکی حروم میشه

چیشد که عشقمون داره مثه قصه تموم میشه

ازاین تنهایی بیزارم اگه برگردی چی میشه

ببین حاله منو امروز دارم میخشکم از ریشه

فقط دنیامو برگردون من اینجا بی تو میپوسم

پراز درده شبام بی تو پراز وحشتو کابوسم

چقد پرسه زدم شایدیکی مثل خودم باشه

تموم حرفای قلبش توی چشماش پیداشه

چقد دلشوره دارم من چه روزای غم انگیزی

داری دل میکنی از من مثه برگایه پاییزی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ S.V.B دنیاموبرگردون