دانلود رایگان آهنگ آرش نیکش خوشبختی

دانلود رایگان آهنگ آرش نیکش خوشبختی

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش نیکش به نام خوشبختی

متن ترانه آرش نیکش خوشبختی

 
امسال دیگه سال منه
خوشبختی تو فال منه
هرجا برم هرجاباشم
دلخوشی دنبال منه
دس میگیرم نبض دقیق هامو
نمیزارم بد بشه حال و روزم
نمیزارم تو تب تند ای کاش
دوباره باز بمونم و بسوزم
هدیه میدم به لحظه هام خوشی رو
خودم رو راضی میکنم به بودن
عشق و دوباره میارم تو خونه
شادیو دعوت میکنم به موندن
امسال که تو یار منی
گفتی هوادار منی
تو بین این همه صدا
فقط طرفدار منی
امسال که دوس داری منو
این عاشق دیوونه رو
مثله یه کو پشتمی و
تنها نمیزاری منو

امسال دیگه سال منه
خوشبختی تو فال منه
هرجا برم هرجاباشم
دلخوشی دنبال منه
دس میگیرم نبض دقیق هامو
نمیزارم بد بشه حال و روزم
نمیزارم تو تب تند ای کاش
دوباره باز بمونم و بسوزم
هدیه میدم به لحظه هام خوشی رو
خودم رو راضی میکنم به بودن
عشق و دوباره میارم تو خونه
شادیو دعوت میکنم به موندن
امسال که تو یار منی
گفتی هوادار منی
تو بین این همه صدا
فقط طرفدار منی
امسال که دوس داری منو
این عاشق دیوونه رو
مثله یه کو پشتمی و
تنها نمیزاری منو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش نیکش خوشبختی

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش نیکش به نام خوشبختی

متن ترانه آرش نیکش خوشبختی

 
امسال دیگه سال منه
خوشبختی تو فال منه
هرجا برم هرجاباشم
دلخوشی دنبال منه
دس میگیرم نبض دقیق هامو
نمیزارم بد بشه حال و روزم
نمیزارم تو تب تند ای کاش
دوباره باز بمونم و بسوزم
هدیه میدم به لحظه هام خوشی رو
خودم رو راضی میکنم به بودن
عشق و دوباره میارم تو خونه
شادیو دعوت میکنم به موندن
امسال که تو یار منی
گفتی هوادار منی
تو بین این همه صدا
فقط طرفدار منی
امسال که دوس داری منو
این عاشق دیوونه رو
مثله یه کو پشتمی و
تنها نمیزاری منو

امسال دیگه سال منه
خوشبختی تو فال منه
هرجا برم هرجاباشم
دلخوشی دنبال منه
دس میگیرم نبض دقیق هامو
نمیزارم بد بشه حال و روزم
نمیزارم تو تب تند ای کاش
دوباره باز بمونم و بسوزم
هدیه میدم به لحظه هام خوشی رو
خودم رو راضی میکنم به بودن
عشق و دوباره میارم تو خونه
شادیو دعوت میکنم به موندن
امسال که تو یار منی
گفتی هوادار منی
تو بین این همه صدا
فقط طرفدار منی
امسال که دوس داری منو
این عاشق دیوونه رو
مثله یه کو پشتمی و
تنها نمیزاری منو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش نیکش خوشبختی