دانلود رایگان آهنگ آرش یوسفیان شرمندم

دانلود رایگان آهنگ آرش یوسفیان شرمندم

بنام

ترانه و ملودی و تنظیم : ۹ باند

دانلود آهنگ جدید آرش یوسفیان به نام شرمندم

 

 

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش یوسفیان شرمندم

بنام

ترانه و ملودی و تنظیم : ۹ باند

دانلود آهنگ جدید آرش یوسفیان به نام شرمندم

 

 

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

رفتی که دنیاتو بسازی من

از بس که افتادم به پات از خودم شرمندم

انگار دلم از دوری تو دیگه خسته است

واسه رسیدن به تو هرچه راه دیگه بستس

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

نموندی نذاشتی نخواستی که ما ماله هم باشیم

رد شدی عوض شدی یه کاری کردی که جدا باشیم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش یوسفیان شرمندم