دانلود رایگان آهنگ ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش

دانلود رایگان آهنگ ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید ابراهیم و میلاد یزدانی به نام سکوت گوش خراش

متن ترانه ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش

 

عاشق اونه که همیشه پیشت باشه
اونه که تو حرفاش بت عاشقونه
بگه نباشی اون داغونه
عاشق عشقش تموم دنیاشه
حسش به تو یه حس خاصه
عاشق میخواد تو قلب تو جاشه

تو اینجایی و من با تو دنیارو دارم
با تو آرومم با تو خوبه حالم
من با تو تو با من میمونیم ما باهم
دنیا تو دستامه وقتی هستی تو کنارم

با تو خوبه حالم  – من با تو دنیا رو دارم

عشق تو به قلبم جنون میده
کی مثل تو با چشماش بم جون میده
کی مثل من واسه تو دل آسون میده
بمون با من دلم هر دم از تو میخونه
بی تو قلبم نمیتونه نه نمیتونه
بدون تو میشم یه دیوونه …

عاشق اونه که همیشه پیشت باشه
اونه که تو حرفاش بت عاشقونه
بگه نباشی اون داغونه
عاشق عشقش تموم دنیاشه
حسش به تو یه حس خاصه
عاشق میخواد تو قلب تو جاشه

تو اینجایی و من با تو دنیارو دارم
با تو آرومم با تو خوبه حالم
من با تو تو با من میمونیم ما باهم
دنیا تو دستامه وقتی هستی تو کنارم

با تو خوبه حالم  – من با تو دنیا رو دارم

عشق تو به قلبم جنون میده
کی مثل تو با چشماش بم جون میده
کی مثل من واسه تو دل آسون میده
بمون با من دلم هر دم از تو میخونه
بی تو قلبم نمیتونه نه نمیتونه
بدون تو میشم یه دیوونه …

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید ابراهیم و میلاد یزدانی به نام سکوت گوش خراش

متن ترانه ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش

 

عاشق اونه که همیشه پیشت باشه
اونه که تو حرفاش بت عاشقونه
بگه نباشی اون داغونه
عاشق عشقش تموم دنیاشه
حسش به تو یه حس خاصه
عاشق میخواد تو قلب تو جاشه

تو اینجایی و من با تو دنیارو دارم
با تو آرومم با تو خوبه حالم
من با تو تو با من میمونیم ما باهم
دنیا تو دستامه وقتی هستی تو کنارم

با تو خوبه حالم  – من با تو دنیا رو دارم

عشق تو به قلبم جنون میده
کی مثل تو با چشماش بم جون میده
کی مثل من واسه تو دل آسون میده
بمون با من دلم هر دم از تو میخونه
بی تو قلبم نمیتونه نه نمیتونه
بدون تو میشم یه دیوونه …

عاشق اونه که همیشه پیشت باشه
اونه که تو حرفاش بت عاشقونه
بگه نباشی اون داغونه
عاشق عشقش تموم دنیاشه
حسش به تو یه حس خاصه
عاشق میخواد تو قلب تو جاشه

تو اینجایی و من با تو دنیارو دارم
با تو آرومم با تو خوبه حالم
من با تو تو با من میمونیم ما باهم
دنیا تو دستامه وقتی هستی تو کنارم

با تو خوبه حالم  – من با تو دنیا رو دارم

عشق تو به قلبم جنون میده
کی مثل تو با چشماش بم جون میده
کی مثل من واسه تو دل آسون میده
بمون با من دلم هر دم از تو میخونه
بی تو قلبم نمیتونه نه نمیتونه
بدون تو میشم یه دیوونه …

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابراهیم و میلاد یزدانی سکوت گوش خراش