دانلود رایگان آهنگ احسان فخری تقدیر

دانلود رایگان آهنگ احسان فخری تقدیر

بنام

به عشق وابسته ام انگار   تو این حسو بهم دادی
دو دستات قفل دستام بود   تو امروز بی من ازادی
بهونه کردی و رفتی   بدون عشق و احساسی
یه روزی اشنا بودیم   حالا مارو نمیشناسی
تو تعبیر بده خوابی   محالی و یه رویایی
تو دنیام بودی و اما   بدون تو چه دنیایی
نگو تقدیر من اینه   نگو باتو نمی تونم
یه جمله اخر قصه هست   بگی با تو نمی مونم
حالا چشماتو آیینه   بدون من نشون میده
واسه بیداری از خوابت   خدا من رو تکون میده
تو تعبیر بده خوابی   یه رویایی یه رویایی
تو دنیام بودی واما   بدون تو چه دنیایی
نگو تقدیر من اینه   نگو با تو نمی تونم
یه جمله اخر قصه هست   بگی با تو نمی مونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان فخری تقدیر

بنام

به عشق وابسته ام انگار   تو این حسو بهم دادی
دو دستات قفل دستام بود   تو امروز بی من ازادی
بهونه کردی و رفتی   بدون عشق و احساسی
یه روزی اشنا بودیم   حالا مارو نمیشناسی
تو تعبیر بده خوابی   محالی و یه رویایی
تو دنیام بودی و اما   بدون تو چه دنیایی
نگو تقدیر من اینه   نگو باتو نمی تونم
یه جمله اخر قصه هست   بگی با تو نمی مونم
حالا چشماتو آیینه   بدون من نشون میده
واسه بیداری از خوابت   خدا من رو تکون میده
تو تعبیر بده خوابی   یه رویایی یه رویایی
تو دنیام بودی واما   بدون تو چه دنیایی
نگو تقدیر من اینه   نگو با تو نمی تونم
یه جمله اخر قصه هست   بگی با تو نمی مونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان فخری تقدیر

شبکه خانگی