دانلود رایگان آهنگ احسان ناجی وهم

دانلود رایگان آهنگ احسان ناجی وهم

بنام

آهنگ و تنظیم: سولو تیم

 

دانلود آهنگ جدید احسان ناجی بنام وهم

 

 

رفتو حتی برنگشت یه لحظه
ببینه اشک تو چشام میلرزه
تو چشام زل زد و گفت که میرم
چقده گفتم نرو میمیرم
خاطراتمو سوزوند تو قلبش
التماس من نرفت به خرجش
کاش بیاد به دیدنم دوباره
نزاره چشم من یکسره بباره
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
غصه و دردمو دستای سردمو ندیدو رفته
قلب شکستم ذره ای خوبی ندیده از عشق
غصه و دردمو دستای سردمو ندیدو رفته
قلب شکستم ذره ای خوبی ندیده از عشق
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان ناجی وهم

بنام

آهنگ و تنظیم: سولو تیم

 

دانلود آهنگ جدید احسان ناجی بنام وهم

 

 

رفتو حتی برنگشت یه لحظه
ببینه اشک تو چشام میلرزه
تو چشام زل زد و گفت که میرم
چقده گفتم نرو میمیرم
خاطراتمو سوزوند تو قلبش
التماس من نرفت به خرجش
کاش بیاد به دیدنم دوباره
نزاره چشم من یکسره بباره
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
غصه و دردمو دستای سردمو ندیدو رفته
قلب شکستم ذره ای خوبی ندیده از عشق
غصه و دردمو دستای سردمو ندیدو رفته
قلب شکستم ذره ای خوبی ندیده از عشق
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست
این همش وهمه، دنیا بی رحمه، عشق اون سهمه، دل من نیست
ای دل خسته، اینجا بن بسته، این دیگه دسته، تو و من نیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان ناجی وهم

آهنگ جدید