دانلود رایگان آهنگ احسان نیکخوی آرامش

دانلود رایگان آهنگ احسان نیکخوی آرامش

بنام

ترانه و آهنگساز: احسان نیکخوی

دانلود آهنگ جدید احسان نیکخوی به نام آرامش

 

وقتی ازم سیری،دلتنگ چشماتم
وقتی که تو میری،درگیر رویاتم
چشام ازت میخواد یه راه وا مونده
اخه دلم اونجا تو دلت جا مونده

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

وقتی ازم سیری،دلتنگ چشماتم
وقتی که تو میری،درگیر رویاتم
چشام ازت میخواد یه راه وا مونده
اخه دلم اونجا تو دلت جا مونده

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان نیکخوی آرامش

بنام

ترانه و آهنگساز: احسان نیکخوی

دانلود آهنگ جدید احسان نیکخوی به نام آرامش

 

وقتی ازم سیری،دلتنگ چشماتم
وقتی که تو میری،درگیر رویاتم
چشام ازت میخواد یه راه وا مونده
اخه دلم اونجا تو دلت جا مونده

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

وقتی ازم سیری،دلتنگ چشماتم
وقتی که تو میری،درگیر رویاتم
چشام ازت میخواد یه راه وا مونده
اخه دلم اونجا تو دلت جا مونده

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

دل دیگه از دنیا من بریدم
همه ی رویامو باتو میدیدم
اما تو میری تا چشام بفهمن
دیگه باید عادت کنن به گریه کردن

آرامش چیزی که میخوامش،از وقتی که تو نیستی
تکراره شبای تکراری،انگاری، وقتی که نیستی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان نیکخوی آرامش