دانلود رایگان آهنگ ارشاد صالحی نبض دنیام

دانلود رایگان آهنگ ارشاد صالحی نبض دنیام

بنام

ترانه ، آهنگ ، تنظیم : ارشاد صالحی

 

دانلود آهنگ جدید ارشاد صالحی بنام نبض دنیام

 

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

توی چشم من بیبین عشق دوباره

بگو که اره عاشق چشمات شدم دوباره

دلم میلرزه با هر نگاهت

 

++++

 

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

توی چشم من بیبین عشق دوباره

بگو که اره عاشق چشمات شدم دوباره

دلم میلرزه با هر نگاهت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ارشاد صالحی نبض دنیام

بنام

ترانه ، آهنگ ، تنظیم : ارشاد صالحی

 

دانلود آهنگ جدید ارشاد صالحی بنام نبض دنیام

 

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

توی چشم من بیبین عشق دوباره

بگو که اره عاشق چشمات شدم دوباره

دلم میلرزه با هر نگاهت

 

++++

 

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

با تو خوبه نبض دنیا با تو میکوبه

با تو خوبه عشق تو تو دلم میکوبه

توی چشم من بیبین عشق دوباره

بگو که اره عاشق چشمات شدم دوباره

دلم میلرزه با هر نگاهت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ارشاد صالحی نبض دنیام

oxin channel