دانلود رایگان آهنگ امید سایلنت خسته ام

دانلود رایگان آهنگ امید سایلنت خسته ام

بنام

دانلود آهنگ جدید امید سایلنت به نام خسته ام

متن ترانه امید سایلنت خسته ام

 

خسته ام از اینکه کسی نکرد درکم
واسه شنیدنه حرفامم بشین ترکم
توقعی هم ندارم که بگیری دستم
مرهم پیشکش نمک نزن به زخمم
خسته از عشقی که نموندو پر زد
از همه ادمایی که دو رو و پستن
خسته از خیابونا ادمای پوچ
از ارامشه دریا با فریادای توش
چه جوونایی که جای چاکه خنده رو لب
از خودزنیه شبونشون خسته شدن
دخترایی که به علته ضعفه مالی
واسه جبرانه ضعف همه هرزه شدن
خسته ام از ادمای هرز دورم
سره همیناست که نمیشه خنده کنم

خسته از روزای خوب که زود اومد و رفتن
طعمه خوشیو نشد ازشون بچشیم اصلا
خسته از دود و دم تکرار روز و شب
از اون روزا که مجبورم از خونه دور باشم
خسته از اینکه واست کلی حرف دارم
اما هیچ وقت نفهمیدی از یک بیت اشعارم

خسته ام از اینکه کسی نکرد درکم
واسه شنیدنه حرفامم بشین ترکم
توقعی هم ندارم که بگیری دستم
مرهم پیشکش نمک نزن به زخمم
خسته از عشقی که نموندو پر زد
از همه ادمایی که دو رو و پستن
خسته از خیابونا ادمای پوچ
از ارامشه دریا با فریادای توش
چه جوونایی که جای چاکه خنده رو لب
از خودزنیه شبونشون خسته شدن
دخترایی که به علته ضعفه مالی
واسه جبرانه ضعف همه هرزه شدن
خسته ام از ادمای هرز دورم
سره همیناست که نمیشه خنده کنم

خسته از روزای خوب که زود اومد و رفتن
طعمه خوشیو نشد ازشون بچشیم اصلا
خسته از دود و دم تکرار روز و شب
از اون روزا که مجبورم از خونه دور باشم
خسته از اینکه واست کلی حرف دارم
اما هیچ وقت نفهمیدی از یک بیت اشعارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید سایلنت خسته ام

بنام

دانلود آهنگ جدید امید سایلنت به نام خسته ام

متن ترانه امید سایلنت خسته ام

 

خسته ام از اینکه کسی نکرد درکم
واسه شنیدنه حرفامم بشین ترکم
توقعی هم ندارم که بگیری دستم
مرهم پیشکش نمک نزن به زخمم
خسته از عشقی که نموندو پر زد
از همه ادمایی که دو رو و پستن
خسته از خیابونا ادمای پوچ
از ارامشه دریا با فریادای توش
چه جوونایی که جای چاکه خنده رو لب
از خودزنیه شبونشون خسته شدن
دخترایی که به علته ضعفه مالی
واسه جبرانه ضعف همه هرزه شدن
خسته ام از ادمای هرز دورم
سره همیناست که نمیشه خنده کنم

خسته از روزای خوب که زود اومد و رفتن
طعمه خوشیو نشد ازشون بچشیم اصلا
خسته از دود و دم تکرار روز و شب
از اون روزا که مجبورم از خونه دور باشم
خسته از اینکه واست کلی حرف دارم
اما هیچ وقت نفهمیدی از یک بیت اشعارم

خسته ام از اینکه کسی نکرد درکم
واسه شنیدنه حرفامم بشین ترکم
توقعی هم ندارم که بگیری دستم
مرهم پیشکش نمک نزن به زخمم
خسته از عشقی که نموندو پر زد
از همه ادمایی که دو رو و پستن
خسته از خیابونا ادمای پوچ
از ارامشه دریا با فریادای توش
چه جوونایی که جای چاکه خنده رو لب
از خودزنیه شبونشون خسته شدن
دخترایی که به علته ضعفه مالی
واسه جبرانه ضعف همه هرزه شدن
خسته ام از ادمای هرز دورم
سره همیناست که نمیشه خنده کنم

خسته از روزای خوب که زود اومد و رفتن
طعمه خوشیو نشد ازشون بچشیم اصلا
خسته از دود و دم تکرار روز و شب
از اون روزا که مجبورم از خونه دور باشم
خسته از اینکه واست کلی حرف دارم
اما هیچ وقت نفهمیدی از یک بیت اشعارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید سایلنت خسته ام