دانلود رایگان آهنگ امید سرنا و امیر حسین فلاح نقطه چین

دانلود رایگان آهنگ امید سرنا و امیر حسین فلاح نقطه چین

و بنام

&

تنظیم : امیر حسین فلاح

دانلود آهنگ جدید امید سرنا و امیر حسین فلاح به نام نقطه چین

 

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید سرنا و امیر حسین فلاح نقطه چین

و بنام

&

تنظیم : امیر حسین فلاح

دانلود آهنگ جدید امید سرنا و امیر حسین فلاح به نام نقطه چین

 

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

دوباره باد میپیچه تو موهات یه حسی

میگه نرو دیگه نمیبینی منو جلوی چشمات

یه روزی میاد یکی میشینه بجات میشینه

بجات زندگیمو جنگیدم سختیا از یادم نمیرن

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید سرنا و امیر حسین فلاح نقطه چین