دانلود رایگان آهنگ امیر درویش و شاهین تزار خواب

دانلود رایگان آهنگ امیر درویش و شاهین تزار خواب

بنام

تنظیم: حسن بابامحمودی
با تشکر از: امیرعلی و علی قاضی

Instagram: &

 

 

 دانلود آهنگ جدید امیر درویش و شاهین تزار بنام خواب

 

 

نمیدونم کجای این .. ولی .. هرجا هستی…
هه درست حدس زدی

(ورس ۱)
اون لحظه هارو دیگه باد برد
بخواب خوابای خوب ببینی رفیق
میبینی ؟ کسی دیگه دوروبرت نی…
میشنوی ولی خودت خودت گوشاتو میگیری
بخواب منم خوبم را میرم هنو
مرام رفیقامونم قیمتی نبود
صدا نباش عملی کن
راستی مشتی میری بردگی هنوز نه
من ، مثه خیلیا نبودم
از نامردیا بگم که لپا کبودن
هیچ ترسیم ندارم نه تو ببین
همه کشیدن کنار تو بلند شی بری
کسی نمیخوادت واسه خودت
بکار بیای داداشین نسلفی که رد کارت
میری ، میری ، با دنده یک
سنگین بسه بیا بیرون تو از فکر

آدمی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد
ولی کسی که خودشو زده خوابو ، نه…

(کروس)
داداش نبودی ببینی حاله منه پنچرو
فرو تا ته از پشت توام زدی خنجرو
این بود رسم رفاقت؟از اونورا چخبر؟
تو روم همیشه با خنده؟پشت سرم باتبر؟

(ورس ۲)
زوده رفیق ب مولا ک زوده هنو
ترتیب دادی بندازنم  توی تنور
ولی خب هرکاری کنی میام بالاسرت
حتی شیر میکشم من ازاون گاو نرت
باشه من بد تو خوب بین یه مشت دروغو
انتظار ظهور حالا بگو بینم حرفارو تو روم
توروخدا یکی باش نشو شمشیر دورو خدافظ
رفیق امیدوارم ببینمت باز عوض کرده باشی
لباستو مثل پوست مار نگا نکن اینجوری منو
دلیلی دارم واسه پیشرفتم دوس دارم زندگیمو
من از پیش رفتم …
یه بیت خالیه خودتون پرش کنید..

(کروس)
داداش نبودی ببینی حاله منه پنچرو
فرو تا ته از پشت توام زدی خنجرو
این بود رسم رفاقت؟از اونورا چخبر؟
تو روم همیشه با خنده؟پشت سرم باتبر؟

 

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر درویش و شاهین تزار خواب

بنام

تنظیم: حسن بابامحمودی
با تشکر از: امیرعلی و علی قاضی

Instagram: &

 

 

 دانلود آهنگ جدید امیر درویش و شاهین تزار بنام خواب

 

 

نمیدونم کجای این .. ولی .. هرجا هستی…
هه درست حدس زدی

(ورس ۱)
اون لحظه هارو دیگه باد برد
بخواب خوابای خوب ببینی رفیق
میبینی ؟ کسی دیگه دوروبرت نی…
میشنوی ولی خودت خودت گوشاتو میگیری
بخواب منم خوبم را میرم هنو
مرام رفیقامونم قیمتی نبود
صدا نباش عملی کن
راستی مشتی میری بردگی هنوز نه
من ، مثه خیلیا نبودم
از نامردیا بگم که لپا کبودن
هیچ ترسیم ندارم نه تو ببین
همه کشیدن کنار تو بلند شی بری
کسی نمیخوادت واسه خودت
بکار بیای داداشین نسلفی که رد کارت
میری ، میری ، با دنده یک
سنگین بسه بیا بیرون تو از فکر

آدمی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد
ولی کسی که خودشو زده خوابو ، نه…

(کروس)
داداش نبودی ببینی حاله منه پنچرو
فرو تا ته از پشت توام زدی خنجرو
این بود رسم رفاقت؟از اونورا چخبر؟
تو روم همیشه با خنده؟پشت سرم باتبر؟

(ورس ۲)
زوده رفیق ب مولا ک زوده هنو
ترتیب دادی بندازنم  توی تنور
ولی خب هرکاری کنی میام بالاسرت
حتی شیر میکشم من ازاون گاو نرت
باشه من بد تو خوب بین یه مشت دروغو
انتظار ظهور حالا بگو بینم حرفارو تو روم
توروخدا یکی باش نشو شمشیر دورو خدافظ
رفیق امیدوارم ببینمت باز عوض کرده باشی
لباستو مثل پوست مار نگا نکن اینجوری منو
دلیلی دارم واسه پیشرفتم دوس دارم زندگیمو
من از پیش رفتم …
یه بیت خالیه خودتون پرش کنید..

(کروس)
داداش نبودی ببینی حاله منه پنچرو
فرو تا ته از پشت توام زدی خنجرو
این بود رسم رفاقت؟از اونورا چخبر؟
تو روم همیشه با خنده؟پشت سرم باتبر؟

 

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر درویش و شاهین تزار خواب

oxin channel