دانلود رایگان آهنگ امیر فخرالدین خوشبختی

دانلود رایگان آهنگ امیر فخرالدین خوشبختی

بنام

ترانه:مهدیه عرب – تنظیم و گیتار: سیاوش مطلبی – میکس و مستر: امیرفخرالدین

دانلود آهنگ جدید امیر فخرالدین به نام خوشبختی

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر فخرالدین خوشبختی

بنام

ترانه:مهدیه عرب – تنظیم و گیتار: سیاوش مطلبی – میکس و مستر: امیرفخرالدین

دانلود آهنگ جدید امیر فخرالدین به نام خوشبختی

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

کاش آدم ها/ عاشق نشن
تا نشن مثلِ/ امروز من
ساختى از من/ یه آدمِ سرد
عشقت دنیامو/ ویرونه کرد

*خوشبختى یه رویاى شیرینه
یه دروغ دل نشین
خیلى کوتاهه
خیلى غمگین

خیلى از تو/ رنجیده قلبم
برات مهم نیس/ حتا یه کم

نمى بخشم /چشماتو هیچ وقت
چشماتو بستى/ روزاى سخت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر فخرالدین خوشبختی