دانلود رایگان آهنگ امیر کاظمی نرو

دانلود رایگان آهنگ امیر کاظمی نرو

بنام

تنظیم : رضا پناهی

دانلود آهنگ جدید امیر کاظمی به نام نرو

 

نمیدونم چی شد که اینجا رسیدیم ،

ما همو دوست داشتیمو حالا از هم بریدیم ،

کلافم وقتی که تو قهری بام ،

با اینکه ازت دلخورم نمیشه از فکرت درام ،

قلبم به تو گیره نرو ، دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم ،

کنار من بمون نذار از همه چی خسته شم
توی زندگیم بمونو جاتو محکم تر کن ،

سرتو بزار رو سینمو عشقمو باور کن ،

با دل خاطره دار نرو و تنهام نذار ،

فکر رفتنو واسه همیشه از سرت درا ، تنهااااامممممم نذااااااااااررررر
قلبم به تو گیره نرو  دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم

 

نمیدونم چی شد که اینجا رسیدیم ،

ما همو دوست داشتیمو حالا از هم بریدیم ،

کلافم وقتی که تو قهری بام ،

با اینکه ازت دلخورم نمیشه از فکرت درام ،

قلبم به تو گیره نرو ، دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم ،

کنار من بمون نذار از همه چی خسته شم
توی زندگیم بمونو جاتو محکم تر کن ،

سرتو بزار رو سینمو عشقمو باور کن ،

با دل خاطره دار نرو و تنهام نذار ،

فکر رفتنو واسه همیشه از سرت درا ، تنهااااامممممم نذااااااااااررررر
قلبم به تو گیره نرو  دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر کاظمی نرو

بنام

تنظیم : رضا پناهی

دانلود آهنگ جدید امیر کاظمی به نام نرو

 

نمیدونم چی شد که اینجا رسیدیم ،

ما همو دوست داشتیمو حالا از هم بریدیم ،

کلافم وقتی که تو قهری بام ،

با اینکه ازت دلخورم نمیشه از فکرت درام ،

قلبم به تو گیره نرو ، دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم ،

کنار من بمون نذار از همه چی خسته شم
توی زندگیم بمونو جاتو محکم تر کن ،

سرتو بزار رو سینمو عشقمو باور کن ،

با دل خاطره دار نرو و تنهام نذار ،

فکر رفتنو واسه همیشه از سرت درا ، تنهااااامممممم نذااااااااااررررر
قلبم به تو گیره نرو  دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم

 

نمیدونم چی شد که اینجا رسیدیم ،

ما همو دوست داشتیمو حالا از هم بریدیم ،

کلافم وقتی که تو قهری بام ،

با اینکه ازت دلخورم نمیشه از فکرت درام ،

قلبم به تو گیره نرو ، دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم ،

کنار من بمون نذار از همه چی خسته شم
توی زندگیم بمونو جاتو محکم تر کن ،

سرتو بزار رو سینمو عشقمو باور کن ،

با دل خاطره دار نرو و تنهام نذار ،

فکر رفتنو واسه همیشه از سرت درا ، تنهااااامممممم نذااااااااااررررر
قلبم به تو گیره نرو  دلخوشی می میره نرو ،

با این دل شکسته تنها نذار این دیوونه رو ،

نرو نذار خاطره شم ، هنوز تویی ارامشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر کاظمی نرو