دانلود رایگان آهنگ امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن

دانلود رایگان آهنگ امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر کلهر و فراز شهبازی به نام آدمارو ولشون کن

متن ترانه امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن

رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری
رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری

++++++

رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری
رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر کلهر و فراز شهبازی به نام آدمارو ولشون کن

متن ترانه امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن

رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری
رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری

++++++

رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری
رفتو ندید تو این روزا داغونم
رفت ندید حالم ریخته بد بهم
هر کاری کردم نشد باز رو بهت
گفته بودم هی چی بود بهم
اداما رو ولشون که کن که از نور من
ادمارو ولشون کن که همشون بار اومدن وحشی وارو صعنعتی
تصمیم های لعنتی ببین خیلی وقته که نیسی
بگو بینم کی بود اومد سری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر کلهر و فراز شهبازی آدمارو ولشون کن