دانلود رایگان آهنگ ام اچ آر تو رفتی اما

دانلود رایگان آهنگ ام اچ آر تو رفتی اما

بنام

به مناسبت سالگرد درگذشت زنده یاد مرتضی پاشایی

 

 دانلود آهنگ جدید ام اچ آر بنام تو رفتی اما

 

تو رفتی اما هر لحظه صدات محض

ترفتی الان دو نمیشیم از صدات خسته

کو اون آهنگ های نازت و کو اون صدای طنازت

کو اون حس قشنگی داشتی تو آوازت

مرتضی بیا ببین که خونه دلشت

پدرت گریه کنون شبا میره به منزلش

 

++++++

 

تو رفتی اما هر لحظه صدات آرمش محض

ترفتی الان دو ساله نمیشیم از صدات خسته

کو اون آهنگ های نازت و کو اون صدای طنازت

کو اون حس قشنگی داشتی تو آوازت

مرتضی بیا ببین که ماردت خونه دلشت

پدرت گریه کنون شبا میره به منزلش

 

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ام اچ آر تو رفتی اما

بنام

به مناسبت سالگرد درگذشت زنده یاد مرتضی پاشایی

 

 دانلود آهنگ جدید ام اچ آر بنام تو رفتی اما

 

تو رفتی اما هر لحظه صدات محض

ترفتی الان دو نمیشیم از صدات خسته

کو اون آهنگ های نازت و کو اون صدای طنازت

کو اون حس قشنگی داشتی تو آوازت

مرتضی بیا ببین که خونه دلشت

پدرت گریه کنون شبا میره به منزلش

 

++++++

 

تو رفتی اما هر لحظه صدات آرمش محض

ترفتی الان دو ساله نمیشیم از صدات خسته

کو اون آهنگ های نازت و کو اون صدای طنازت

کو اون حس قشنگی داشتی تو آوازت

مرتضی بیا ببین که ماردت خونه دلشت

پدرت گریه کنون شبا میره به منزلش

 

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ام اچ آر تو رفتی اما

دانلود رایگان اینستاگرام