دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک حس پاک

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک حس پاک

بنام

آهنگ و تنظیم : شاهین کورسیانی – میکس و مسترینگ : علی هاشمی
گیتار : فیروز ویسانلو – ترانه : ایمان بساک
دیزاین : ایمان بساک

دانلود آهنگ جدید ایمان بساک بنام حس پاک

 

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک حس پاک

بنام

آهنگ و تنظیم : شاهین کورسیانی – میکس و مسترینگ : علی هاشمی
گیتار : فیروز ویسانلو – ترانه : ایمان بساک
دیزاین : ایمان بساک

دانلود آهنگ جدید ایمان بساک بنام حس پاک

 

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

به روی دل نوشتم من
که این منزل فروشی نیست
چرا رفتی تو از دستم
بد تر از این عذابی نیست
به روی سینه بنوشتم
که مشکل میپسندم
تو اگر نباشی پیشم
دیگه بی تو صدا نیست
تو گفتی پیش من برگرد
که من دوستت دارم
بدان عشقم نمیبارم
هوای من بهاری نیست
که این جمله برای من حکایت ها به سر دارد
تو انجا که دادی نیست کجاست اون ظرف پوشالی
به سمت تو هزارن بار کلام اخرم بود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک حس پاک

خبرگزاری مهر