دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک مین

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک مین

بنام


آهنگ و تنظیم : علی هاشمی – میکس و مستر : علی هاشمی – ترانه و طراحی : ایمان بساک

دانلود آهنگ جدید ایمان بساک به نام مین

متن ترانه ایمان بساک مین

سلام ای شهید تشنه بی اب
سلام ای شهید توی مهراب
سلام ای شوق ار احساس مادر
سلام ای شهید خفته بی سر
سلام ای شیر دلان خاک ایران
که خوابیدی به روی مین جای دوستان

سلام به شهدای هسته ای مون
سلام به اون شهید خفته در راه
سلام به پرچم و مردان پاکش
که جان من شود فدای خاکش
باید حکم جهاد و بوسه زد
تمام حرم و از لاله پر کرد
برای گنبد خونین زینب
باید دشمنو از حرم جدا کرد
فدای اون شهیدی که تک سوار بود
برای اب خاکش مونده گار بود
اگر دشمن به اسم داعش اومد
میشم تیر به سمتشون نشونش
سلام به شهدای هسته ای مون
سلام به اون شهید خفته در راه
سلام به پرچم و مردان پاکش
که جان من شود فدای خاکش
باید حکم جهاد و بوسه زد
تمام حرم و از لاله پر کرد
برای گنبد خونین زینب
باید دشمنو از حرم جدا کرد
فدای اون شهیدی که تک سوار بود
برای اب خاکش مونده گار بود
اگر دشمن به اسم داعش اومد
میشم تیر به سمتشون نشونش

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک مین

بنام


آهنگ و تنظیم : علی هاشمی – میکس و مستر : علی هاشمی – ترانه و طراحی : ایمان بساک

دانلود آهنگ جدید ایمان بساک به نام مین

متن ترانه ایمان بساک مین

سلام ای شهید تشنه بی اب
سلام ای شهید توی مهراب
سلام ای شوق ار احساس مادر
سلام ای شهید خفته بی سر
سلام ای شیر دلان خاک ایران
که خوابیدی به روی مین جای دوستان

سلام به شهدای هسته ای مون
سلام به اون شهید خفته در راه
سلام به پرچم و مردان پاکش
که جان من شود فدای خاکش
باید حکم جهاد و بوسه زد
تمام حرم و از لاله پر کرد
برای گنبد خونین زینب
باید دشمنو از حرم جدا کرد
فدای اون شهیدی که تک سوار بود
برای اب خاکش مونده گار بود
اگر دشمن به اسم داعش اومد
میشم تیر به سمتشون نشونش
سلام به شهدای هسته ای مون
سلام به اون شهید خفته در راه
سلام به پرچم و مردان پاکش
که جان من شود فدای خاکش
باید حکم جهاد و بوسه زد
تمام حرم و از لاله پر کرد
برای گنبد خونین زینب
باید دشمنو از حرم جدا کرد
فدای اون شهیدی که تک سوار بود
برای اب خاکش مونده گار بود
اگر دشمن به اسم داعش اومد
میشم تیر به سمتشون نشونش

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایمان بساک مین