دانلود رایگان آهنگ بابک قادری بازیگر

دانلود رایگان آهنگ بابک قادری بازیگر

بنام

ترانه و آهنگ : بابک قادری – تنظیم : فرهاد رستمی – میکس و مسترینگ : مرتضی زمانیان

 

دانلود آهنگ جدید بابک قادری بنام بازیگر

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بابک قادری بازیگر

بنام

ترانه و آهنگ : بابک قادری – تنظیم : فرهاد رستمی – میکس و مسترینگ : مرتضی زمانیان

 

دانلود آهنگ جدید بابک قادری بنام بازیگر

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

مثل بازیگر محکوم
به نقش بدم
ای خدا نقش قشنگم
بلدم من بلدم
تا به اینکه نقش منو
قاتل و منفی میزنی
به چه سخته ای خدا
مگر به قربت نزنم
من که زورم به یه مورچه
نرسیده
تا حالا
دست من یه کلاه ساده
نچیده تا حالا
غیابم همه جا حتی تو
خلوت خودم
حتی بوی تنمو ایینه ندیده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بابک قادری بازیگر