دانلود رایگان آهنگ برادران پارس و دی جی علی برو گمشو

دانلود رایگان آهنگ برادران پارس و دی جی علی برو گمشو

و بنام

(Ft )

دانلود آهنگ جدید برادران پارس و دی جی علی به نام برو گمشو

متن ترانه برادران پارس و دی جی علی برو گمشو

 

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ برادران پارس و دی جی علی برو گمشو

و بنام

(Ft )

دانلود آهنگ جدید برادران پارس و دی جی علی به نام برو گمشو

متن ترانه برادران پارس و دی جی علی برو گمشو

 

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

هر جا چشام بارونی شد
دستت رویِ شونم نشست
هر وقت صدا کردم تورو
دنیا دراشو روم نبست

هر جا بریدم از همه
تو با دلم راه اومدی
من چشم بستم رویِ تو
بازم تو کوتاه اومدی

تو ناز کردی واسه آب
آب از خجالت آب شد
لب تشنه بود آقام حسین
از عشقِ تو سیراب شد

تو کوهى از معرفتى
عالم همه حیرونِ تو
اِى من به قربونِ تنِ
زخمى و غرقِ خونِ تو

من خوابتو دیدم آقا
دستات علمداری میکرد
از شرم تویِ خوابِ من
دریا عزاداری میکرد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ برادران پارس و دی جی علی برو گمشو