دانلود رایگان آهنگ بنیامین بهادری یه روز از یاد تو

دانلود رایگان آهنگ بنیامین بهادری یه روز از یاد تو

بنام

 

بنام

 

یه روز از یاد تو میرم
عزیزم توی قصه هات
میمیرم عزیزم
یه روزی چشمامو
خلموش میکنی
شعرامو فراموش میکنی
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی عکس
منو گم میکنی
منو میون مردم
میکنی
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی که خیلی
دیره عزیزم واسه
من دلت میگیره
عزیزم یه روزی
میشنوی این ترانه رو
اسم من دیوووونت
میکنه
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بنیامین بهادری یه روز از یاد تو

بنام

 

بنام

 

یه روز از یاد تو میرم
عزیزم توی قصه هات
میمیرم عزیزم
یه روزی چشمامو
خلموش میکنی
شعرامو فراموش میکنی
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی عکس
منو گم میکنی
منو میون مردم
میکنی
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی قصه ی
من تموم میشه
لحظه ها گریه
هام حروم میشه
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی که خیلی
دیره عزیزم واسه
من دلت میگیره
عزیزم یه روزی
میشنوی این ترانه رو
اسم من دیوووونت
میکنه
یه روزی اسم من
از یادت  میره
یه روزی اسم من
از یادت  میره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بنیامین بهادری یه روز از یاد تو

دانلود موزیک