دانلود رایگان آهنگ بهنام آذر سه گانه باران

دانلود رایگان آهنگ بهنام آذر سه گانه باران

بنام

دانلود آلبوم جدید بهنام آذر بنام سه گانه باران

 

تو میری زیر بارون
من اما خیس آبم
چترتو وا میکنی
دوباره باز تو خوابم

با هم قدم میزنیم
خیابونو خط به خط
سکوتمو میشکنی
بذار بمونم فقط

دست همو گرفتیم
از دیوارا رد شدیم
دو روح سرگردونیم
ببین چه خوب بد شدیم

نگات به خورشید افتاد
که بالای سرت بود
تو چتر خوبی بودی
جمله ی آخرت بود

شونه های خیس من
تو سرما زود میلرزه
اما کنارت بودن
به همه چی می ارزه

بارون چه زود بند اومد
از روی جوب پریدی
سال گذشته  بارون
نبود منو ندیدی

——————-

خطای بارون
رو خط گونه ت
رو خم موهات
رو لب و چونه ت

خطای بارون
روی زمینا
روی گذشته
رو نقطه چینا

صدای شر شر
صدای هق هق
صدای باد و
گریه ی عاشق

پاک میشم اما
نه از نگاهت
از توو گذشته ت
از اشتباهت

میچکم آروم
رو دست و رو پات
جاری میشم باز
مثل دروغات

یه رود وحشی
یه سیل غمگین
یه موج مرده
از اون و از این

پاک میکنم هر چی مثل دوده
هر چی که آلوده ی تو بوده

————————

زندگیم زیر و رو شد
با یه نگاه ساده
از وقتی دیدم تو رو
این اتفاق افتاده

عوض میشه همه چیز
وقتی کنارم هستی
میشناسم این احساسو
تو هم به من دل بستی

وقتی نگام میکنی
دنیا وارونه میشه
وقتی نگات با من نیست
ابرا بارون نمیشه

بدون اگه نباشی
بدون تو میمیرم
از اون نگاه ساده ت
همیشه جون میگیرم

تا آخرش با من باش
تا جایی که جون دارم
نگاتو از من نگیر
هستیمو از اون دارم

تو پیش من که باشی
هیچی تو دنیا کم نیس
بارون اگه نباشه
رنگین کمونی هم نیس

وقتی نگام میکنی
دنیا وارونه میشه
وقتی نگات با من نیست
ابرا بارون نمیشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام آذر سه گانه باران

بنام

دانلود آلبوم جدید بهنام آذر بنام سه گانه باران

 

تو میری زیر بارون
من اما خیس آبم
چترتو وا میکنی
دوباره باز تو خوابم

با هم قدم میزنیم
خیابونو خط به خط
سکوتمو میشکنی
بذار بمونم فقط

دست همو گرفتیم
از دیوارا رد شدیم
دو روح سرگردونیم
ببین چه خوب بد شدیم

نگات به خورشید افتاد
که بالای سرت بود
تو چتر خوبی بودی
جمله ی آخرت بود

شونه های خیس من
تو سرما زود میلرزه
اما کنارت بودن
به همه چی می ارزه

بارون چه زود بند اومد
از روی جوب پریدی
سال گذشته  بارون
نبود منو ندیدی

——————-

خطای بارون
رو خط گونه ت
رو خم موهات
رو لب و چونه ت

خطای بارون
روی زمینا
روی گذشته
رو نقطه چینا

صدای شر شر
صدای هق هق
صدای باد و
گریه ی عاشق

پاک میشم اما
نه از نگاهت
از توو گذشته ت
از اشتباهت

میچکم آروم
رو دست و رو پات
جاری میشم باز
مثل دروغات

یه رود وحشی
یه سیل غمگین
یه موج مرده
از اون و از این

پاک میکنم هر چی مثل دوده
هر چی که آلوده ی تو بوده

————————

زندگیم زیر و رو شد
با یه نگاه ساده
از وقتی دیدم تو رو
این اتفاق افتاده

عوض میشه همه چیز
وقتی کنارم هستی
میشناسم این احساسو
تو هم به من دل بستی

وقتی نگام میکنی
دنیا وارونه میشه
وقتی نگات با من نیست
ابرا بارون نمیشه

بدون اگه نباشی
بدون تو میمیرم
از اون نگاه ساده ت
همیشه جون میگیرم

تا آخرش با من باش
تا جایی که جون دارم
نگاتو از من نگیر
هستیمو از اون دارم

تو پیش من که باشی
هیچی تو دنیا کم نیس
بارون اگه نباشه
رنگین کمونی هم نیس

وقتی نگام میکنی
دنیا وارونه میشه
وقتی نگات با من نیست
ابرا بارون نمیشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام آذر سه گانه باران

اخبار کارگران