دانلود رایگان آهنگ تگا باند رد شدی کجا بری

دانلود رایگان آهنگ تگا باند رد شدی کجا بری

بنام

میکس و مستر : Iman Helsa

دانلود آهنگ جدید تگا باند به نام رد شدی کجا بری

متن ترانه تگا باند رد شدی کجا بری

 

دلتنگیم کم میشه، نمیدونم  کجایه شهر میره ،

بدون من دیگه همش یه تصویره ،

از جفت چشاش رو به روم،

میخوام بگیرمش بغلم اون هی در میره
‎رد شدی کجا بری بدون خدافظی
‎عب نداره برو و نباش تو یاد این
‎که بودی تو ماله من ، حالا شدی دنیای من
‎حالا که رفتی خب بده اوضاعه من
‎بت گفتم رک برو ولی با صدا قدمات

این اشکام میریخت این اخلاق خراب کرد

دیدی گفتی نمیاد این روز اما آخر رسید ،

من هنوز همونم از نوع همیشگی همونی

که میداد دنیاشو اگه بگی همونی که

با سیگاراش حرصتو کشید بقیه رو بیخی

فقط منو یه بار ببین که شب تا صب قفل

با عکس رومبل هنو کم نشده حتی عشق به تو

 

دلتنگیم کم میشه، نمیدونم  کجایه شهر میره ،

بدون من دیگه همش یه تصویره ،

از جفت چشاش رو به روم،

میخوام بگیرمش بغلم اون هی در میره
‎رد شدی کجا بری بدون خدافظی
‎عب نداره برو و نباش تو یاد این
‎که بودی تو ماله من ، حالا شدی دنیای من
‎حالا که رفتی خب بده اوضاعه من
‎بت گفتم رک برو ولی با صدا قدمات

این اشکام میریخت این اخلاق خراب کرد

دیدی گفتی نمیاد این روز اما آخر رسید ،

من هنوز همونم از نوع همیشگی همونی

که میداد دنیاشو اگه بگی همونی که

با سیگاراش حرصتو کشید بقیه رو بیخی

فقط منو یه بار ببین که شب تا صب قفل

با عکس رومبل هنو کم نشده حتی عشق به تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تگا باند رد شدی کجا بری

بنام

میکس و مستر : Iman Helsa

دانلود آهنگ جدید تگا باند به نام رد شدی کجا بری

متن ترانه تگا باند رد شدی کجا بری

 

دلتنگیم کم میشه، نمیدونم  کجایه شهر میره ،

بدون من دیگه همش یه تصویره ،

از جفت چشاش رو به روم،

میخوام بگیرمش بغلم اون هی در میره
‎رد شدی کجا بری بدون خدافظی
‎عب نداره برو و نباش تو یاد این
‎که بودی تو ماله من ، حالا شدی دنیای من
‎حالا که رفتی خب بده اوضاعه من
‎بت گفتم رک برو ولی با صدا قدمات

این اشکام میریخت این اخلاق خراب کرد

دیدی گفتی نمیاد این روز اما آخر رسید ،

من هنوز همونم از نوع همیشگی همونی

که میداد دنیاشو اگه بگی همونی که

با سیگاراش حرصتو کشید بقیه رو بیخی

فقط منو یه بار ببین که شب تا صب قفل

با عکس رومبل هنو کم نشده حتی عشق به تو

 

دلتنگیم کم میشه، نمیدونم  کجایه شهر میره ،

بدون من دیگه همش یه تصویره ،

از جفت چشاش رو به روم،

میخوام بگیرمش بغلم اون هی در میره
‎رد شدی کجا بری بدون خدافظی
‎عب نداره برو و نباش تو یاد این
‎که بودی تو ماله من ، حالا شدی دنیای من
‎حالا که رفتی خب بده اوضاعه من
‎بت گفتم رک برو ولی با صدا قدمات

این اشکام میریخت این اخلاق خراب کرد

دیدی گفتی نمیاد این روز اما آخر رسید ،

من هنوز همونم از نوع همیشگی همونی

که میداد دنیاشو اگه بگی همونی که

با سیگاراش حرصتو کشید بقیه رو بیخی

فقط منو یه بار ببین که شب تا صب قفل

با عکس رومبل هنو کم نشده حتی عشق به تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تگا باند رد شدی کجا بری