دانلود رایگان آهنگ حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه

دانلود رایگان آهنگ حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه

بنام

دانلود آهنگ جدید حافظ گودرزی به نام این دیوونه عشقمه

متن ترانه حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه

 

همه دنیا یه طرف عشق تو اما یه طرف
من بی قرارم آروم ندارم وقتی نباشی
همه دنیای منی با من قدم که میزنی
آرومه حالم دنیارو دارم وقتی که باشی
این دیوونه عشقه هر جا میرم با منه
نمیتونم یه لحظه ام از فکرش درآم
دنیا ماله منه وقتی که پیشمه
نمیزارم بره که بی اون باشه شبهام
دنیامو تو چشم تو میبینم
باشی دلم پیش تو ارومه
حاضرم هرکاری کنم تا که
نری یه روزی تو از این خونه
وجود تو گرمای این خونست
یه لحظه ام بی تو نمیتونم
لبخند تو معنای این عشقه
نگاهه تو بسته به این جونم

همه دنیا یه طرف عشق تو اما یه طرف
من بی قرارم آروم ندارم وقتی نباشی
همه دنیای منی با من قدم که میزنی
آرومه حالم دنیارو دارم وقتی که باشی
این دیوونه عشقه هر جا میرم با منه
نمیتونم یه لحظه ام از فکرش درآم
دنیا ماله منه وقتی که پیشمه
نمیزارم بره که بی اون باشه شبهام
دنیامو تو چشم تو میبینم
باشی دلم پیش تو ارومه
حاضرم هرکاری کنم تا که
نری یه روزی تو از این خونه
وجود تو گرمای این خونست
یه لحظه ام بی تو نمیتونم
لبخند تو معنای این عشقه
نگاهه تو بسته به این جونم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه

بنام

دانلود آهنگ جدید حافظ گودرزی به نام این دیوونه عشقمه

متن ترانه حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه

 

همه دنیا یه طرف عشق تو اما یه طرف
من بی قرارم آروم ندارم وقتی نباشی
همه دنیای منی با من قدم که میزنی
آرومه حالم دنیارو دارم وقتی که باشی
این دیوونه عشقه هر جا میرم با منه
نمیتونم یه لحظه ام از فکرش درآم
دنیا ماله منه وقتی که پیشمه
نمیزارم بره که بی اون باشه شبهام
دنیامو تو چشم تو میبینم
باشی دلم پیش تو ارومه
حاضرم هرکاری کنم تا که
نری یه روزی تو از این خونه
وجود تو گرمای این خونست
یه لحظه ام بی تو نمیتونم
لبخند تو معنای این عشقه
نگاهه تو بسته به این جونم

همه دنیا یه طرف عشق تو اما یه طرف
من بی قرارم آروم ندارم وقتی نباشی
همه دنیای منی با من قدم که میزنی
آرومه حالم دنیارو دارم وقتی که باشی
این دیوونه عشقه هر جا میرم با منه
نمیتونم یه لحظه ام از فکرش درآم
دنیا ماله منه وقتی که پیشمه
نمیزارم بره که بی اون باشه شبهام
دنیامو تو چشم تو میبینم
باشی دلم پیش تو ارومه
حاضرم هرکاری کنم تا که
نری یه روزی تو از این خونه
وجود تو گرمای این خونست
یه لحظه ام بی تو نمیتونم
لبخند تو معنای این عشقه
نگاهه تو بسته به این جونم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حافظ گودرزی این دیوونه عشقمه