دانلود رایگان آهنگ حامد روستایی ابری هوام

دانلود رایگان آهنگ حامد روستایی ابری هوام

بنام

دانلود آهنگ جدید حامد روستایی به نام ابری هوام

متن ترانه حامد روستایی ابری هوام

روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد
روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد

روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد روستایی ابری هوام

بنام

دانلود آهنگ جدید حامد روستایی به نام ابری هوام

متن ترانه حامد روستایی ابری هوام

روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد
روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد

روزام تکراری شبام بیداری
نفس نمیمونه برام از گریه زاری
دلشوره دارم چه حالی داری
یه وقتا یادم میره ازم بیزاری
ابریه هوام غمگینه شبام
توی زندگیت دیگه جایی نمونده برام
سرمیره چشام از غمه نگات
توکه میدونی این دیوونه میمونه ب پات
فکر نمیکردم با غمه دوریم بسازی
آخه عاشقم بودی دور از یه بازی
با رفتنت قلبم مثل یه سایه بی صدا شد
با رعد تو، تو جنگله خشکه دلم آتیش ب پا شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد روستایی ابری هوام