دانلود رایگان آهنگ حامد پهلان ندا خانوم

دانلود رایگان آهنگ حامد پهلان ندا خانوم

بنام

شعر و ملودی حامد پهلان – تنظیم سعید ساشا
میکس و مستر:محمد کلهر – استودیو ایران تقدیم میکند

دانلود آهنگ جدید حامد پهلان بنام ندا خانوم

ندا خانوم ندا خانوم
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر

میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا
واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا …
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم

ندا همه چیزم ندا …
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر
میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا

واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم
ندا همه چیزم ندا
ندا خانوم ندا خانوم ندا خانوم

ندا خانوم ندا خانوم
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر

میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا
واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا …
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم

ندا همه چیزم ندا …
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر
میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا

واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم
ندا همه چیزم ندا
ندا خانوم ندا خانوم ندا خانوم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد پهلان ندا خانوم

بنام

شعر و ملودی حامد پهلان – تنظیم سعید ساشا
میکس و مستر:محمد کلهر – استودیو ایران تقدیم میکند

دانلود آهنگ جدید حامد پهلان بنام ندا خانوم

ندا خانوم ندا خانوم
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر

میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا
واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا …
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم

ندا همه چیزم ندا …
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر
میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا

واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم
ندا همه چیزم ندا
ندا خانوم ندا خانوم ندا خانوم

ندا خانوم ندا خانوم
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر

میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا
واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا …
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم

ندا همه چیزم ندا …
ندا خانوم از در میاد
لحظه اخر میاد انگار
از اسمون واسم دلبر
میاد نگاهش تو دنیا
تو چشماش یه وریا

واسه من عزیزه مثل
یه خوابو رویا
ندا جونم نگا کن نگا
صدام کن صدا تورو
میخوام از خدا واسه
تو میشم فدا ندا عزیزم
ندا همه چیزم ندا
ندا خانوم ندا خانوم ندا خانوم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد پهلان ندا خانوم

خبرگزاری دانشگاه های کشور