دانلود رایگان آهنگ حسام ایمانی رضا آباد

دانلود رایگان آهنگ حسام ایمانی رضا آباد

بنام


ترانه : رضااست – تقدیم به آستان مقدس آقا علی موسی الرضا

دانلود آهنگ جدید حسام ایمانی بنام رضا آباد

قسمت شده مهمون بهشتت باشم
ممنونم آقا که قابلم میدونی
این لطف شماس که همچنان بی حده
آقا آخه من کجا و این مهمونی؟

اینجا نفسام سبک میشه هرلحظه
عطر حرمت مشاممو پرکرده
بی معنیه واژه ی بهشت وقتی که
چشمم داره دور حرمت میگرده

قلبت پره مهربونیه عشق آقا
اینجا چقدر هواش به من می سازه
پاهام منو به خاک حرم میدوزن
این زانو زدن خوده خوده پروازه

من روزی هزار دفه برات می میرم
قلب منه دیوونه رضا آباده
دستامو گره زدم توو دستت اما
این دست توه ، یاپنجره فولاده؟

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام ایمانی رضا آباد

بنام


ترانه : رضااست – تقدیم به آستان مقدس آقا علی موسی الرضا

دانلود آهنگ جدید حسام ایمانی بنام رضا آباد

قسمت شده مهمون بهشتت باشم
ممنونم آقا که قابلم میدونی
این لطف شماس که همچنان بی حده
آقا آخه من کجا و این مهمونی؟

اینجا نفسام سبک میشه هرلحظه
عطر حرمت مشاممو پرکرده
بی معنیه واژه ی بهشت وقتی که
چشمم داره دور حرمت میگرده

قلبت پره مهربونیه عشق آقا
اینجا چقدر هواش به من می سازه
پاهام منو به خاک حرم میدوزن
این زانو زدن خوده خوده پروازه

من روزی هزار دفه برات می میرم
قلب منه دیوونه رضا آباده
دستامو گره زدم توو دستت اما
این دست توه ، یاپنجره فولاده؟

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام ایمانی رضا آباد

تلگرام