دانلود رایگان آهنگ حسن عرفانی ساده رفتی

دانلود رایگان آهنگ حسن عرفانی ساده رفتی

بنام


تنظیم : حسن بابامحمودی

دانلود آهنگ جدید حسن عرفانی به نام ساده رفتی

متن ترانه حسن عرفانی ساده رفتی

متن آهنگ

هنوز یادم نمیره اشک چشمام
همون روزی که گفتی داری میری
شکستی بغضمو بـــی تفــاوت
بهم گفتی که از من سیر سیری

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

تموم زندگیمو باتو دیدم
توهم هیچکی بجزمن نمیدیدی
بهم یاد دادی عاشقت بمونم
ولی چیشد که از من دل بریدی

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

تموم زندگیمو باتو دیدم
توهم هیچکی بجزمن نمیدیدی
بهم یاد دادی عاشقت بمونم
ولی چیشد که از من دل بریدی

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن عرفانی ساده رفتی

بنام


تنظیم : حسن بابامحمودی

دانلود آهنگ جدید حسن عرفانی به نام ساده رفتی

متن ترانه حسن عرفانی ساده رفتی

متن آهنگ

هنوز یادم نمیره اشک چشمام
همون روزی که گفتی داری میری
شکستی بغضمو بـــی تفــاوت
بهم گفتی که از من سیر سیری

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

تموم زندگیمو باتو دیدم
توهم هیچکی بجزمن نمیدیدی
بهم یاد دادی عاشقت بمونم
ولی چیشد که از من دل بریدی

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

تموم زندگیمو باتو دیدم
توهم هیچکی بجزمن نمیدیدی
بهم یاد دادی عاشقت بمونم
ولی چیشد که از من دل بریدی

ــــــــــــــــــــــــــ

میدونم دل شکستن واسه چشمات
مثل رفتن واسه تو ساده بوده
ندیدی پشتتو وقتی میرفتی
که چشمام واسه تو جون داده بوده

حالا این لحظه ها و یاد حرفات
مثل خنجر تو قلبم فرو میره
که میگفتی عزیزم تا همیشه
عشقت کنارته هیچ جا نمیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن عرفانی ساده رفتی