دانلود رایگان آهنگ حسین فطری دورغ

دانلود رایگان آهنگ حسین فطری دورغ

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین فطری به نام دورغ

متن ترانه حسین فطری دورغ

بردی ز یادم
نرفتی از یاد
زندگی من دادی تو بر باد
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود
یا یه سراب بود
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود یا یه سراب بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود.
دوستت دارم گفتنات دروغ بود قربون صدقه رفتنات دروغ بود می گفتی که مال منی اما دروغ بود
از تو میخوندم چه ساده بودم
با خوش خیالی دل داده بودم
همش دروغ بود دوسم نداشتی
پا روی عشق و دلم گذاشتی
چشمام به در بود به یاد تو بود
بیای سراغم اما دروغ بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود

 

+ + + ++ + + + + ++ +

بردی ز یادم
نرفتی از یاد
زندگی من دادی تو بر باد
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود
یا یه سراب بود
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود یا یه سراب بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود.
دوستت دارم گفتنات دروغ بود قربون صدقه رفتنات دروغ بود می گفتی که مال منی اما دروغ بود
از تو میخوندم چه ساده بودم
با خوش خیالی دل داده بودم
همش دروغ بود دوسم نداشتی
پا روی عشق و دلم گذاشتی
چشمام به در بود به یاد تو بود
بیای سراغم اما دروغ بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین فطری دورغ

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین فطری به نام دورغ

متن ترانه حسین فطری دورغ

بردی ز یادم
نرفتی از یاد
زندگی من دادی تو بر باد
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود
یا یه سراب بود
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود یا یه سراب بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود.
دوستت دارم گفتنات دروغ بود قربون صدقه رفتنات دروغ بود می گفتی که مال منی اما دروغ بود
از تو میخوندم چه ساده بودم
با خوش خیالی دل داده بودم
همش دروغ بود دوسم نداشتی
پا روی عشق و دلم گذاشتی
چشمام به در بود به یاد تو بود
بیای سراغم اما دروغ بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود

 

+ + + ++ + + + + ++ +

بردی ز یادم
نرفتی از یاد
زندگی من دادی تو بر باد
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود
یا یه سراب بود
گرمی دستات حرم نفسهات
همش یه خواب بود یا یه سراب بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود.
دوستت دارم گفتنات دروغ بود قربون صدقه رفتنات دروغ بود می گفتی که مال منی اما دروغ بود
از تو میخوندم چه ساده بودم
با خوش خیالی دل داده بودم
همش دروغ بود دوسم نداشتی
پا روی عشق و دلم گذاشتی
چشمام به در بود به یاد تو بود
بیای سراغم اما دروغ بود
دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود
دوستت دارم گفتنات دروغ بود
قربون صدقه رفتنات دروغ بود
می گفتی که مال منی اما دروغ بود

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین فطری دورغ