دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان منو ببخش

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان منو ببخش

بنام

آهنگ : حمید فیروزدهقان – ترانه : شروین رحیم زاده – تنظیم : علی دینه

دانلود آهنگ جدید حمید فیروزدهقان به نام منو ببخش

منو ببخش اگه عاشقت شدم
باخندهات منو میگیری از خودم
احساس من به تو هیچ وقت کم نبود
من عاشقت شدم دست خودم نبود
دست منو بگیر تا مرز ما شدن
من بدکردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم
وقتی که واکنی چشمای نازتو
زول میزنم به ماه فکر میکنم به تو
وقتی نگاه می کنی انگار صدام میکنی
لعنت به این غریبگی بازم جدام میکنی
دست منو بگیر تا مرز ما شدن من بد کردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم

 

منو ببخش اگه عاشقت شدم
باخندهات منو میگیری از خودم
احساس من به تو هیچ وقت کم نبود
من عاشقت شدم دست خودم نبود
دست منو بگیر تا مرز ما شدن
من بدکردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم
وقتی که واکنی چشمای نازتو
زول میزنم به ماه فکر میکنم به تو
وقتی نگاه می کنی انگار صدام میکنی
لعنت به این غریبگی بازم جدام میکنی
دست منو بگیر تا مرز ما شدن من بد کردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان منو ببخش

بنام

آهنگ : حمید فیروزدهقان – ترانه : شروین رحیم زاده – تنظیم : علی دینه

دانلود آهنگ جدید حمید فیروزدهقان به نام منو ببخش

منو ببخش اگه عاشقت شدم
باخندهات منو میگیری از خودم
احساس من به تو هیچ وقت کم نبود
من عاشقت شدم دست خودم نبود
دست منو بگیر تا مرز ما شدن
من بدکردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم
وقتی که واکنی چشمای نازتو
زول میزنم به ماه فکر میکنم به تو
وقتی نگاه می کنی انگار صدام میکنی
لعنت به این غریبگی بازم جدام میکنی
دست منو بگیر تا مرز ما شدن من بد کردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم

 

منو ببخش اگه عاشقت شدم
باخندهات منو میگیری از خودم
احساس من به تو هیچ وقت کم نبود
من عاشقت شدم دست خودم نبود
دست منو بگیر تا مرز ما شدن
من بدکردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم
وقتی که واکنی چشمای نازتو
زول میزنم به ماه فکر میکنم به تو
وقتی نگاه می کنی انگار صدام میکنی
لعنت به این غریبگی بازم جدام میکنی
دست منو بگیر تا مرز ما شدن من بد کردم که عاشقت شدم
منو ببخش منو ببخش منو ببخش اگه عاشقت شدم

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان منو ببخش