دانلود رایگان آهنگ رمیکس محسن قربانی همه جونم

دانلود رایگان آهنگ رمیکس محسن قربانی همه جونم

بنام


آهنگساز: حامد – تنظیم: منعم

دانلود رمیکس جدید محسن قربانی به نام همه جونم

متن ترانه محسن قربانی همه جونم

نکن مهربونم بازی بامن
میشه بمونی با صداقت عشق خوبم
عمرو جونم چی مشه اخه باشی بامن
مهربونم عمرو جونم تویی دلیل بودنم اخه
اسم تو اره حک شده همیشه رو این دلو تنم
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو

نکن مهربونم بازی بامن
میشه بونی با صداقت عشق خوبم
عمرو جونم چی میشه اخه باشی بامن
مهربونم عمرو جونم تویی دلیل بودنم اخه
اسم تو اره حک شده همیشه رو این دلو تنم
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رمیکس محسن قربانی همه جونم

بنام


آهنگساز: حامد – تنظیم: منعم

دانلود رمیکس جدید محسن قربانی به نام همه جونم

متن ترانه محسن قربانی همه جونم

نکن مهربونم بازی بامن
میشه بمونی با صداقت عشق خوبم
عمرو جونم چی مشه اخه باشی بامن
مهربونم عمرو جونم تویی دلیل بودنم اخه
اسم تو اره حک شده همیشه رو این دلو تنم
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو

نکن مهربونم بازی بامن
میشه بونی با صداقت عشق خوبم
عمرو جونم چی میشه اخه باشی بامن
مهربونم عمرو جونم تویی دلیل بودنم اخه
اسم تو اره حک شده همیشه رو این دلو تنم
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو
همه جونم واسه تو
دل نگرونم واسه تو
همه شعرامو همیشه من میخونم واسه تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رمیکس محسن قربانی همه جونم