دانلود رایگان آهنگ روزبه نعمت اللهی سوگند

دانلود رایگان آهنگ روزبه نعمت اللهی سوگند

بنام


شاعر: مولانا , تنظیم کننده : ام جوبی , طراح: علیرضا آزادبخت

  دانلود موزیک ویدیو جدید روزبه نعمت اللهی بنام سوگند

پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود

پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست

وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست

وآنکه سوگد خورم ، جز بسر او نخورم

وآنکه سوگند من و توبه ام اشکست کجاست

وآنکه جانها بسحر نعره زنانند ازو

وآنکه ما را غمش از جای ببردست کجاست

وآنکه ما را غمش از جای ببردست کجاست

جان جانست و گر جای ندرد چه عجب

جان جانست و گر جای ندارد چه عجب

این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست

این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ روزبه نعمت اللهی سوگند

بنام


شاعر: مولانا , تنظیم کننده : ام جوبی , طراح: علیرضا آزادبخت

  دانلود موزیک ویدیو جدید روزبه نعمت اللهی بنام سوگند

پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود

پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست

وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست

وآنکه سوگد خورم ، جز بسر او نخورم

وآنکه سوگند من و توبه ام اشکست کجاست

وآنکه جانها بسحر نعره زنانند ازو

وآنکه ما را غمش از جای ببردست کجاست

وآنکه ما را غمش از جای ببردست کجاست

جان جانست و گر جای ندرد چه عجب

جان جانست و گر جای ندارد چه عجب

این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست

این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ روزبه نعمت اللهی سوگند