دانلود رایگان آهنگ سارنگ نمیدونم

دانلود رایگان آهنگ سارنگ نمیدونم

بنام

آهنگ : سارنگ – تنظیم : حمید رضا خرمی

 

دانلود آهنگ جدید سارنگ بنام نمیدونم

 

 

تو از من پا گرفتی یا من از تو
من از تو جون گرفتم یا تو از من
نمیدونم چرا میخوام بتونم
جوابه این سوال و قبله رفتن
نمیدونم چرا میخوام بدونم
کی بیشتر عشقشو ابراز میکرد
نمیدونم چرا میخوام بدونم
کی اول لب به گفتن باز میکرد
کدوم ما همش لبخند میزد
کی غم هاشو همش بر باد میداد
چقدر سخته نباشی زنده باشم
چقدر سخته دلم فریاد میخواست
***
نمیدونم چرا میخوام بدونم
چرا روزهای خوب تموم شد
زمونه مارو از هم دور کردو
چرا دنیای ما اینطور حروم شد
تو رو دادن به احساسات مردی
که تو عشق و هوس تردید میکرد
همون مردی که انگار با نگاهش
منو به شهر غم تبعید میکرد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سارنگ نمیدونم

بنام

آهنگ : سارنگ – تنظیم : حمید رضا خرمی

 

دانلود آهنگ جدید سارنگ بنام نمیدونم

 

 

تو از من پا گرفتی یا من از تو
من از تو جون گرفتم یا تو از من
نمیدونم چرا میخوام بتونم
جوابه این سوال و قبله رفتن
نمیدونم چرا میخوام بدونم
کی بیشتر عشقشو ابراز میکرد
نمیدونم چرا میخوام بدونم
کی اول لب به گفتن باز میکرد
کدوم ما همش لبخند میزد
کی غم هاشو همش بر باد میداد
چقدر سخته نباشی زنده باشم
چقدر سخته دلم فریاد میخواست
***
نمیدونم چرا میخوام بدونم
چرا روزهای خوب تموم شد
زمونه مارو از هم دور کردو
چرا دنیای ما اینطور حروم شد
تو رو دادن به احساسات مردی
که تو عشق و هوس تردید میکرد
همون مردی که انگار با نگاهش
منو به شهر غم تبعید میکرد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سارنگ نمیدونم

گوشی موبایل